Hulpdiensten bij een postsorteerbedrijf in Kerkrade, waar in 2020 een poststuk ontplofte (archiefbeeld)
NOS NieuwsAangepast

Problemen met kwetsbare 112-meldkamers na zes jaar nog niet opgelost

De problemen met de 112-meldkamers zijn nog altijd niet opgelost omdat aanbevelingen niet worden opgepakt. Daardoor kan het afhandelen van noodmeldingen vertraging oplopen. De personele bezetting in de politiemeldkamers is "alarmerend", er is nog steeds een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom in een brief aan de Nationale Politie en het Bestuurlijk Meldkamer Beraad, waar onder anderen vertegenwoordigers van ministeries (Veiligheid en Justitie en Defensie) en de politie in zitten.

Al zes jaar geleden, in 2015, concludeerden de toezichthouders dat de regionale meldkamers voor 112-oproepen zeer kwetsbaar zijn, vanwege onder meer een tekort aan personeel en verouderde ict. Vier jaar later, in 2019, kwam naar voren dat er "niet of nauwelijks invulling was gegeven" aan de aanbevelingen. En in de brief die nu is verstuurd, staat dat aanbevelingen "nog steeds niet of zeer beperkt zijn opgevolgd".

'Verantwoordelijkheden verbrokkeld'

"De Inspectie en het agentschap maken zich grote zorgen over het ontbreken van overzichtsinformatie aangaande het meldkamerstelsel", staat erin. Ook constateren ze dat verantwoordelijkheden verbrokkeld zijn, wat de besluitvorming belemmert. De autoriteiten beklagen zich er ook over dat ze lang hebben moeten wachten op informatie, dat veel meldkamers helemaal niets hebben verstrekt of dat de informatie dusdanig abstract is dat die niet bruikbaar is.

Er zijn wel stappen gezet om de ict te verbeteren, maar er is bijvoorbeeld nog altijd geen compleet onderzoek in gang gezet naar de infrastructuur, zien de toezichthouders "met verbazing". De ict is nog altijd "sterk verouderd". Ze hebben er ook geen vertrouwen in dat er snel verbeteringen komen, "ondanks de inspanning van veel loyale medewerkers".

Opnieuw wordt geadviseerd een onderzoek uit te voeren om het hele systeem door te lichten, inclusief de ict-infrastructuur.

Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) schetst in een reactie aan de Tweede Kamer dat het een langlopende operatie is waarbij veel partijen betrokken zijn. Bij het "netwerk van meldkamers" zijn volgens hem 54 partijen betrokken. Hij wil met hen evalueren of er aanpassingen nodig zijn. Verbetering van de ict is volgens de minister eind vorig jaar in gang gezet en moet het aantal verstoringen terugdringen. Ook belooft hij de Kamer elk half jaar te informeren over de voortgang.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl