ANP

De regionale meldkamers voor 112-noodoproepen zijn nog steeds zeer kwetsbaar. Ze hebben te weinig personeel, de ict is verouderd en ze kunnen geen taken van elkaar overnemen als er een calamiteit is. Het afhandelen van noodmeldingen kan daardoor vertraging oplopen, hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom vastgesteld.

Onderzoek in 2015 wees ook al uit dat de regionale centrales kwetsbaar waren. Dat gold ook voor de landelijke meldkamer in Driebergen. Daar zijn sindsdien verbeteringen doorgevoerd, maar bij de regionale meldkamers niet.

Grootste probleem is dat de onderzochte meldkamers met een krappe personele bezetting kampen. Als gevolg daarvan "wordt een enorme wissel getrokken op de aanwezige werknemers, met alle risico's van dien".

In juni was er storing bij de KPN, waardoor 112 urenlang niet bereikbaar was. Ook toen bleek dat het 112-systeem kwetsbaar was.

Hulpdiensten moesten bij de grote storing in juni even improviseren, dat ging zo:

Zo gingen brandweer en ziekenhuizen om met de KPN-storing

STER reclame