NOS Nieuws

Vanaf 2022 kan het: belastingvrije thuiswerkvergoeding voor je kop koffie en wc-papier

Er gingen al steeds meer stemmen voor op en vanaf volgend jaar kan het: bedrijven mogen hun werknemers een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag geven zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald. Voor een werknemer die fulltime thuiswerkt, komt dat neer op een kleine 500 euro (netto) per jaar.

Met dat voorstel in het Belastingplan 2022 sluit de fiscale wet- en regelgeving beter aan op het 'nieuwe normaal': hybride werken, dus zowel op kantoor als thuis. Maar als een werknemer een thuiswerkvergoeding krijgt voor een thuiswerkdag, kan hij niet ook een onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen voor woon-werkverkeer die dag.

Het demissionaire kabinet legt in de Memorie van Toelichting bij het Belastingplan uit dat werkgevers en werknemers afspraken daarover moeten maken. Dus als een werknemer twee dagen thuiswerkt en drie dagen op kantoor, kan op basis van die verhouding een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding worden berekend. Omdat de vergoedingen betaald mogen worden op basis van die inschatting, hoeft niet dagelijks bijgehouden te worden waar de werknemer werkt.

Veel animo verwacht

"We verwachten dat veel werkgevers een thuiswerkvergoeding gaan geven. De administratieve lasten zullen meevallen, omdat ook veel werkgevers tegenwoordig een geautomatiseerd systeem hebben voor hoeveel dagen er thuis of op kantoor wordt gewerkt", zegt werkgeversvereniging AWVN.

De 2 euro is bedoeld om extra kosten door het thuiswerken voor water, elektriciteit, verwarming, koffie, thee en toiletpapier te compenseren. Vakbond FNV laat weten dat 2 euro grofweg voldoende is. "Er zijn al cao's afgesloten met daarin een hogere thuiswerkvergoeding, maar er zijn ook werkgevers die er laat mee zijn. Thuiswerken speelt vooral nog bij de overheid, in de financiële sector en bij IT-bedrijven", zegt de vakbond.

Veilige en gezonde werkplek

Naast een dagelijkse vergoeding geeft de FNV aan dat de inrichting van de werkplek thuis ook belangrijk is. Volgens de vakbond hebben jongeren vaak minder ruimte en kan het voor hen lastiger zijn om vanuit huis te werken. "De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Dus werkgevers moeten faciliteren dat werknemers een goede bureaustoel kunnen aanschaffen of dat zij die van de zaak kunnen meenemen."

De onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag valt onder de zogenoemde werkkostenregeling. Onder die regeling kunnen bedrijven bepaalde kosten voor hun werknemers zonder inhouding van loonheffingen (loonbelasting en sociale zekerheidspremies) uitbetalen. Want alle voordelen die een werknemer ontvangt, worden gezien als loon en daarover moet in principe loonbelasting worden betaald.

De vaste reiskostenvergoeding die veel werknemers doorbetaald hebben gekregen tijdens het thuiswerken door corona, kan nog tot 1 januari 2022 belastingvrij worden uitbetaald. Daarna moeten werkgevers en werknemers dus afspraken maken over de vergoedingen als de werknemer (ook) blijft thuiswerken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl