Een slaapkamer bij de inrichting van de noodopvang voor Afghaanse evacues op Heumensoord
NOS Nieuws

Extra opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers gezocht

Jeugdbeschermingsorganisatie Nidos en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zoeken met spoed extra opvangplekken voor minderjarige alleenstaande asielkinderen. Zij roepen jeugdhulpinstellingen en organisaties op om hen te helpen.

De plekken zijn volgens het Nidos en het COA nodig omdat de instroom de afgelopen weken hoger is dan verwacht. Daardoor lopen de verschillende opvangvormen snel vol. Het COA zoekt locaties waar 20 tot 50 jongeren opgevangen kunnen worden. Het Nidos zoekt vooral woningen waarin de minderjarigen begeleid kunnen wonen.

In de zomerperiode neemt het aantal asielzoekers altijd toe, maar uit de instroomcijfers die de IND bijhoudt, blijkt tot en met juli een toename van het aantal alleenreizende minderjarigen: in april waren het er 81 en in juli 159.

Minder plekken beschikbaar

In 2019 vroegen 1046 onbegeleide minderjarige kinderen asiel in Nederland. In 2020, het jaar waarin de grenzen dicht waren vanwege corona, ging het om 986 jongeren. Tot en met juli dit jaar staat dat cijfer op 682.

Recentere cijfers van immigratiedienst IND zijn op dit moment niet beschikbaar, maar de huidige aantallen zijn wel veel lager dan de instroom tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 en 2016. In 2015 ging het om 3900 mensen, in 2016 om 1700. Na de vluchtelingencrisis verminderde het Nidos het aantal contracten met jeugdzorginstellingen, omdat er ook minder kinderen opgevangen hoefden te worden.

Grote kans op asiel

Bij aankomst in Nederland gaan de kinderen eerst naar speciale asielzoekerscentra van het COA. Zodra zij een verblijfsvergunning krijgen, wordt de zorg over hen overgenomen door gespecialiseerde jeugdzorgorganisaties. Het COA en het Nidos zien dat veel van de kinderen die nu in Nederland aankomen een grote kans maken op een vluchtelingenstatus. Zij zullen dus veelal moeten worden begeleid door de jeugdzorgorganisaties die nu nog over zijn.

Speciaal voor Afghaanse kinderen die nu binnenkomen, worden daarnaast nog Afghaanse pleeggezinnen gezocht die kinderen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar kunnen opvangen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl