Bus met Afghaanse evacués bij Heumensoord
NOS Nieuws

Noodopvang voor asielzoekers in Jaarbeurs Utrecht

In de Utrechtse Jaarbeurs komt waarschijnlijk een noodopvang voor asielzoekers. Het gemeentebestuur is daarover in gesprek met de Jaarbeurs en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er wordt onderdak geboden aan 500 asielzoekers, die nu niet terechtkunnen in een regulier asielzoekerscentrum. Onderzocht wordt nog hoe de coronamaatregelen in de nieuwe opvang kunnen worden doorgevoerd.

Het COA heeft alle gemeenten gevraagd op korte termijn opvangplekken te vinden voor 4000 mensen. Er is geen plaats meer in de bestaande azc's om nieuwe asielzoekers op te vangen. Utrecht is een van de gemeenten die daar gehoor aan geeft. Verder overlegt het gemeentebestuur van Goes met het COA over noodopvang in de Zeelandhallen.

Overvol door woningnood

Dat de asielopvang overvol is heeft verschillende oorzaken. Een aantal centra is gesloten na de vluchtelingencrisis van 2015. De opvanglocaties die nog open zijn, worden voor een deel bewoond door mensen die al een verblijfsstatus hebben. Ze mogen dus verhuizen naar een eigen woning. Maar die woonruimte is er niet, zeggen de gemeenten. Vanwege de woningnood is het aantal beschikbare woningen schaars. Zo'n 11.000 van deze statushouders zitten nu nog in asielzoekerscentra.

De afgelopen week werden evacués uit Afghanistan al met een noodoplossing opgevangen in kazernes in Zoutkamp, Harskamp, Zeist, Amsterdam en sinds dinsdag ook in een tentenpaviljoen in Heumensoord bij Nijmegen. De opvang in Amsterdam is inmiddels weer leeg, omdat iedereen is overgebracht naar Heumensoord. Ook de kazerne in Harskamp zal snel weer vrij komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl