NOS Nieuws

Ook gehandicapten- en thuiszorg willen weten of personeel gevaccineerd is

  • Mitchell van de Klundert

    redacteur Binnenland

  • Mitchell van de Klundert

    redacteur Binnenland

Ook de gehandicaptenzorg en de thuiszorg, willen weten welke van de ongeveer 200.000 werknemers zijn gevaccineerd tegen covid-19 en welke niet. Kennis van de vaccinatiestatus is belangrijk voor een goede patiëntenzorg, zeggen twee grote brancheorganisaties in de thuiszorg en de zorg voor gehandicapten.

Gisteren riepen een aantal OMT-leden het kabinet op om de registratie van de vaccinatiestatus bij zorgpersoneel mogelijk te maken. Actiz, de koepel voor organisaties in de ouderenzorg, liet diezelfde dag al weten die oproep te ondersteunen omdat ook de ouderenzorg wil weten welke zorgmedewerkers wel en niet zijn gevaccineerd.

Werkgevers mogen nu van de privacywetgeving AVG zonder noodzaak niet vragen of registreren wie een coronaprik heeft gehad. Wat valt onder "noodzakelijk" is nu in de wet niet voldoende omschreven, vinden zorgorganisaties en experts. Ze willen dat de politiek zich erover uitspreekt en desnoods de wet wijzigt.

Soms maar helft personeel gevaccineerd

"In de gehandicaptenzorg is in sommige instellingen de nood echt heel hoog", zegt Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Hij schat in dat de vaccinatiegraad onder personeel soms maar 50 procent bedraagt.

"Op die locaties waar de vaccinatiegraad zo laag is zou het ons erg helpen als we weten welke personeelsleden zich niet hebben laten vaccineren. Met hen kunnen we dan gericht het gesprek aangaan. We werken met zeer kwetsbare mensen die soms zelf niet gevaccineerd kunnen worden. De risico's zijn echt te groot".

Een registratieplicht voor iedere zorgmedewerker gaat Bluiminck nu nog te ver, maar hij vindt wel dat inzicht in de vaccinatiegraad van medewerkers noodzakelijk is voor goede patiëntenzorg. "We willen de bevoegdheid krijgen om te mogen vragen en registreren of iemand gevaccineerd is en we willen kunnen handelen op basis van die informatie. We gaan dat alleen inzetten op plaatsen waar het nodig is. Gelukkig gaat het op veel plekken ook goed en is er goed overleg met medewerkers hierover."

'Cliënten kwijtraken'

Hans Buijing van de koepel voor thuiszorg Zorgthuisnl is om een andere reden voorstander van registratie. "Steeds meer cliënten en hun naasten hebben vragen over de vaccinatiestatus van de thuiszorg-hulpen. Daar mogen we eigenlijk geen antwoord op geven. We merken nu dat sommige organisaties cliënten kwijtraken, mensen durven ons niet meer over de vloer te hebben. Soms komen die mensen dan zonder zorg te zitten."

Volgens indicaties van Buijing is nu 80 tot 85 procent van de thuiszorgmedewerkers gevaccineerd. "Dat is best hoog, maar het betekent dat zo'n 15 procent zich niet laat vaccineren en dat vinden we toch wel erg zorgelijk. Iemand die zorg krijgt, mag niet zieker worden van de zorgverlener. Daar zit nu spanning, want onze cliënten kunnen sneller besmet raken als ze iemand over de vloer krijgen die niet gevaccineerd is."

"Mensen hebben soms goede argumenten om niet gevaccineerd te willen worden. We moeten als werkgevers gewoon meer weten dan nu mag van de wet. Als iemand dan "nee" zegt tegen vaccinatie, dan weet je dat je diegene met een mondmasker moet laten werken of elders moet proberen in te zetten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl