Een verkochte woning in Amsterdam
NOS Nieuws

Dit willen de tien grootste gemeenten doen tegen beleggers die huizen opkopen

  • Leen Kraniotis

    redacteur economie

  • Leen Kraniotis

    redacteur economie

Per 1 januari kunnen gemeenten dankzij een wetswijziging harder optreden tegen investeerders die woningen in de stad opkopen om ze vervolgens voor veel geld te verhuren. De NOS vroeg de tien grootste gemeenten hoe ze dat gaan aanpakken. Ze kunnen na die wijziging wijken aanwijzen waar beleggers geweerd kunnen worden.

Wat zijn de plannen van de tien grootste gemeenten? We zetten ze op een rij, van groot naar klein:

Amsterdam

"Er is hiervoor lang gelobbyd in Den Haag, we zijn heel blij dat deze mogelijkheid er nu is. We willen de opkoopbescherming zo snel mogelijk invoeren. Daarin trekken we gezamenlijk op met de andere grote steden."

"Het liefst voeren we het voor de hele gemeente in, maar we zijn nog aan het onderzoeken of dit haalbaar is. Wat betreft de prijsgrens is het de intentie om zoveel mogelijk woningen onder de opkoopbescherming te laten vallen. De gemeenteraad heeft namelijk de wens uitgesproken om de opkoopbescherming voor zoveel mogelijk huizen van toepassing te laten zijn. We onderzoeken of en hoe we dat kunnen regelen."

Rotterdam

"Rotterdam is blij met de komst van opkoopbescherming waarmee in feite een zelfbewoningsplicht voor aangewezen woningen mogelijk wordt. In sommige wijken, zoals Carnisse, zie je dat in sommige maanden bijna alle woningen worden opgekocht door beleggers. Als starter word je daardoor buitenspel gezet. De opkoopbescherming geeft de gemeente de mogelijkheid om in te grijpen."

"De gemeente wil de opkoopbescherming zo snel mogelijk na inwerkingtreding invoeren. We streven naar invoering per 1 januari 2022. Op dit moment doen we onderzoek naar welke wijken in aanmerking komen. Gemeenten moeten goed kunnen onderbouwen waarom je heel de stad of bepaalde wijken aanwijst. Voor een goede onderbouwing lijkt het wijkniveau het meest geschikt. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden gaan we eventuele waterbedeffecten tussen wijken of tussen gemeenten monitoren."

Den Haag

"We zijn verheugd met de opkoopbescherming. Dit is hard nodig om de goedkope woningvoorraad te beschermen, want die zien we verdampen. Het opkopen om te verhuren speelt overal in de stad, maar in een aantal wijken met veel goedkoop particulier bezit in het bijzonder, zoals Laakkwartier en Rustenburg Oostbroek."

"We doen er alles aan om de opkoopbescherming zo snel mogelijk te implementeren. Momenteel loopt het onderzoek nog naar de onderbouwing om bepaalde wijken aan te kunnen wijzen. Er wordt momenteel nog geen enkele wijk uitgesloten. En een stadsbrede inzet van de opkoopbescherming sluiten we ook niet uit. Het liefst willen we ook een instrument om de hoge huren aan banden te kunnen leggen. Daarvoor blijven we stevig lobbyen. "

Utrecht

"De gemeente is blij met de opkoopbescherming en gaat die zeker invoeren zodra de wettelijke mogelijkheid geregeld is. Ons voorstel is om het voor de hele stad in te voeren. Dat vinden we vooral omdat we een waterbedeffect willen voorkomen, dan heeft het uiteindelijk minder zin. Wat betreft de prijsgrens, die willen we zo ruim mogelijk stellen en daarin willen we samen optrekken met de G4 + Eindhoven. We houden hierbij de marktontwikkelingen in het oog en tussentijdse bijstelling kan noodzakelijk zijn."

"Om bij een eventuele rechtsgang sterk te staan voor wat betreft interpretatieverschillen, wordt de te ontwerpen gemeentelijke regeling zo veel mogelijk afgestemd met de G4 en Eindhoven. Deze consistentie zal naar verwachting positief meewegen in een rechtelijke uitspraak."

Eindhoven

"We zijn blij met de wetswijziging. Een huis is steeds meer een beleggingsobject aan het worden. Een oneerlijke strijd voor starters en gezinnen met een middeninkomen die op zoek zijn naar een koopwoning. Zij leggen het af tegen beleggers met veel diepere zakken. De woningzoekende moet een eerlijke positie krijgen op de woningmarkt, daar kan de opkoopbescherming goed bij helpen."

"Naar verwachting besluit de Eindhovense gemeenteraad begin 2022 of en wanneer de opkoopbescherming in Eindhoven wordt ingevoerd. Momenteel bekijken wij in welke wijken dit gaat gelden. Omdat de onderzoeken hiervoor nog niet zijn afgerond, kunnen we nog niet aangeven waar en voor welke prijsklasse de opkoopbescherming gaat gelden."

Groningen

"Wij staan zeer positief tegenover instrumenten om het opkopen van woningen door beleggers tegen te gaan. De effectiviteit van de voorgestelde regeling zal in de praktijk nog wel moeten blijken. We onderzoeken nog een invoering per wijk of in de hele stad. We gaan kijken of we de regeling zo breed mogelijk kunnen inzetten, maar moeten dat wel kunnen onderbouwen. Een prijsgrens hebben we nog niet bepaald."

Tilburg

"Zoals de vlag er op dit moment in Tilburg bijhangt zal het college aan de gemeenteraad voorstellen om over te gaan tot een zelfbewoningsplicht voor woningen tot de NHG-grens voor de hele gemeente. Op deze manier willen wij de betaalbare koopwoningvoorraad beschikbaar houden voor onze inwoners. Het is de bedoeling om dit bij de ingangsdatum van de wet geregeld te hebben."

Almere

"In Almere hebben we nog niet goed in beeld of het opkopen van woningen door beleggers een probleem is. Daarom voeren we momenteel een onderzoek uit naar het opkopen en of er sprake is van schaarste. Indien dit het geval is maakt de gemeente een keuze. In principe is het fijn dat opkoopbescherming mogelijk wordt. De manier waarop dit te implementeren zorgt voor hoofdbrekens (vergunning en handhaving kost veel geld en menskracht)."

Breda

"Gemeente Breda heeft al een opkoopbescherming voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw willen we onderzoeken of dit leidt tot een effectief en hanteerbaar beleidsinstrument om woningen in de bestaande voorraad te behouden voor de gewenste doelgroepen. De gemeente hanteert nu bij nieuwbouw een zelfbewoningsplicht van 5 jaar voor woningen met een waarde tot 300.000 euro."

Nijmegen

"Het is goed dat een instrument is ontwikkeld om meer grip te krijgen op de bestaande goedkope en middeldure koopwoningen. De invulling van de regeling is ingewikkeld en arbeidsintensief. We starten nu met voorbereidingen en onderzoek. Op basis daarvan bekijken we of en waar de opkoopbescherming ingevoerd moet worden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl