Het azc in Ter Apel
NOS NieuwsAangepast

Broekers komt terug van aanpak gezinshereniging minderjarigen

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen kunnen toch in aanmerking komen voor gezinshereniging als ze worden opgevangen door een ander familielid dan hun vader of moeder. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol schrijft aan de Tweede Kamer dat ze besloten heeft af te zien van een "door de IND meer generiek gehanteerde werkwijze".

Gisteren kwam via NRC naar buiten dat door nieuw asielbeleid honderden asielkinderen zonder ouders op moeten groeien. Sinds enige tijd gelden alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet langer als alleenstaand, als ze na hun aankomst in Nederland door bijvoorbeeld een tante of een neef worden opgevangen. Daardoor hebben ze niet meer automatisch het recht op hereniging met hun ouders.

Omvang groter

Veel partijen in de Tweede Kamer reageerden boos, ook omdat staatssecretaris Broekers de verandering niet zou hebben aangekondigd. Broekers schrijft nu aan de Kamer dat ze een inventarisatie heeft laten doen, waaraan ook de stichting Nidos heeft meegewerkt. Dat is de organisatie die zich bezighoudt met de voogdij van alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Uit de inventarisatie komt naar voren dat de "omvang van de casuïstiek aanmerkelijk groter blijkt dan aanvankelijk gedacht": het gaat om 207 gevallen. Bovendien zijn de zaken "zo divers dat een meer individuele beoordeling van de aanvragen op zijn plaats is", schrijft Broekers.

De staatssecretaris legt in de brief uit dat de IND een andere manier van werken is gaan hanteren, nadat in een individuele zaak "een afwijking van de gebruikelijk gang van zaken was geconstateerd". Die nieuwe werkwijze werd opgenomen in niet openbare informatie die bedoeld is voor een uniforme werkwijze van de IND.

Intern gecommuniceerd

Nadat NIDOS vraagtekens had gezet bij de nieuwe methode, besloot Broekers de werkwijze voorlopig te handhaven, maar wel een nader onderzoek in te stellen. Ook dat heeft de IND "intern gecommuniceerd", schrijft de staatssecretaris.

Broekers heeft de conclusies van het onderzoek gisteren gekregen en nu dus besloten de werkwijze aan te passen. De door de IND gebruikte methode wordt alleen nog toegepast in gevallen waarin evident geen sprake is van 'alleenstaand', schrijft de staatssecretaris.

Asielkinderen die werden afgewezen voor gezinshereniging mogen toch nog een aanvraag indienen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl