NOS Nieuws

Kabinet onder druk alsnog ruimhartiger voor Afghanen

Het demissionaire kabinet heeft onder druk van de Tweede Kamer toch beloofd coulant om te gaan met de asielaanvragen van Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. De demissionaire bewindspersonen Kaag, Bijleveld en Broekers schrijven in een Kamerbrief dat het kabinet de motie daarover "naar letter en geest zal uitvoeren".

D66-Kamerlid Belhaj diende gisteren de breed gesteunde motie in waarin het kabinet werd opgeroepen om het beschermingsbeleid voor Afghaans personeel aan te passen. Ook andere medewerkers dan tolken die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan, moeten zo snel mogelijk worden geëvacueerd, vinden de indieners. Ook hun asielaanvragen moeten in dat licht worden beoordeeld.

Het gaat wat de indieners betreft om "een brede groep werknemers die net als de tolken voor Nederland hebben gewerkt en daarmee recht hebben op bescherming". Daaronder vallen ook bijvoorbeeld bewakers, koks en chauffeurs.

Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt lopen vanwege dat werk risico, nu de Taliban in Afghanistan de macht hebben overgenomen. De Kamer vindt dat zij daarom - net als de tolken - moeten worden gezien als groep van wie het leven gevaar loopt.

In het Kamerdebat over de situatie in Afghanistan ontstond een heftige discussie omdat de demissionaire bewindspersonen Kaag (D66), Bijleveld (CDA) en Broekers (VVD) zich terughoudend opstelden om over die groep toezeggingen te doen.

In de Kamer was al veel ergernis omdat het demissionaire kabinet "te traag" had gereageerd op de aansporing van de Kamer, weken geleden, om de tolken te evacueren. Dat was ruim voor de chaotische toestanden op het vliegveld van Kabul.

'Verhoogd risico'

Het kabinet schrijft dat alles er op is gericht zoveel mogelijk acute en schrijnende gevallen mee te krijgen op evacuatievluchten. In de brief erkent het kabinet dat Afghanen die aan de Nederlandse bijdragen aan internationale militaire of politiemissies hebben meegewerkt "een verhoogd risico lopen".

Bij de asielmogelijkheden noemt het kabinet geen specifieke groepen, maar het zegt dat "personen die langdurig ingehuurd waren door Nederland of een contract hadden met Nederland op voet van gelijkheid met de tolken behandeld worden" op het moment dat zij een asielaanvraag doen. Die asielaanvragen zullen in Nederland worden afgehandeld.

De initiatiefnemer van de motie, D66-Kamerlid Belhaj, is blij dat het kabinet de Kameruitspraak "naar letter en geest" uitvoert. Zij spreekt op Twitter van een ruimhartig evacuatie- en asielbeleid. PvdA-Kamerlid Piri, die zeer kritisch was in het debat, zegt in een reactie dat er veel druk voor nodig was, maar dat het kabinet alsnog toezegt te proberen alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt te evacueren en bescherming te bieden. "Ik ga het kabinet daar aan houden", twittert ze.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl