Inwoners ruimen puin na de wateroverlast in Valkenburg aan de Geul ANP / Marcel van Hoorn

Limburgse en Noord-Brabantse ondernemers en particulieren hebben vandaag meer duidelijkheid gekregen: het demissionair kabinet stemde in met het overheidsfonds voor schade door overstromingen. De overheid betaalt dus deels mee aan de vergoeding van onverzekerbare schade. En dat leidde tot positieve geluiden, maar ook de wens om in gesprek te gaan over andere tegemoetkomingen.

"De Rijksoverheid heeft haar zorgplicht serieus waargemaakt. Door deze regeling blijft niemand met lege handen achter. Nu kunnen we aan de wederopbouw beginnen", laat de burgemeester van Valkenburg aan de Geul, Daan Prevoo, weten.

Omzet

Waarnemend commissaris van de Koning in Limburg, Johan Remkes, noemt de regeling ruim, maar benoemt ook de beperkingen van de regeling. "Omzetderving door ondernemers valt er niet onder. Het kabinet heeft toegezegd hierover met de regio en de ondernemersvertegenwoordigers in gesprek te gaan."

Ook de ondernemersorganisatie in Limburg is tevreden, maar gaat graag in gesprek. "Met de regeling wordt in ieder geval een deel van de omzetschade door het kabinet vergoed. Maar we roepen het kabinet op om in de gaten te houden of dit steunpakket ruim genoeg is. Goed dat het kabinet aangeeft dat zij hierover het gesprek willen aangaan."

Dit is hoe de watersnood in Venlo eruitzag een paar weken geleden:

Drone laat wateroverlast in Venlo zien

Maar er zijn ook ondernemers voor wie de regeling niet tot meer duidelijkheid leidt. IJsmaker en eigenaar van lunchroom Botterweck, Ferry Philippi, heeft schade van ruim 1 miljoen euro, maar heeft nog niets van zijn verzekeraar gekregen. "Er is nog niets uitbetaald en ik krijg het gevoel dat mijn verzekeraar denkt: ga maar naar de staat toe, dan hoef ik niets uit te keren", zegt Philippi.

Philippi heeft een zogenoemde beurspolis afgesloten bij APC Holland, de Nederlandse tak van het Britse Lloyds Bank. Eerder zei het Verbond van Verzekeraars tegen de NOS dat die polis geen typische verzekering is en overstromingsschade vaak wordt uitgesloten.

Of ondernemers met een beurspolis een groot deel van hun schade uit het overheidsfonds ontvangen, kan nog niet worden gezegd. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei na de minsterraad vanmiddag dat "hij geen commentaar kon geven op bepaalde verzekeringen". De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal dat moeten beoordelen.

De gedupeerde Marese Baten, eigenaar van een jachthaven in Limburg, zegt dat iets beter is dan niets:

Eigenaar jachthaven blij met vergoeding waterschade: 'Gaat bij ons om half miljoen'

De invulling van de regeling wordt als 'ruimhartig' gezien, zo ook door Janet van de Bunt, gepromoveerd op het onderwerp en lector Toegankelijkheid van het Recht bij Hogeschool Inholland. De regeling vergoedt meer dan dat de wet voorschrijft. Maar ze vindt het opmerkelijk dat het kabinet schrijft dat in de toekomst wel verzekeringen moeten worden afgesloten voor overstromingsschade.

"Je zou je namelijk kunnen afvragen of het niet gaat om schade die anderen veroorzaken. En daar kun je ook verhalen. De overstromingen zijn ontstaan door klimaatverandering, als gevolg van vervuilende bedrijven. Daar zou je eigenlijk moeten aankloppen", zegt Van de Bunt.

Om een vergoeding te krijgen uit het overheidsfonds kunnen particulieren, ondernemers en andere organisaties bij het meldpunt van de RVO terecht. Dat meldpunt is sinds afgelopen maandag al open.

Zijn we klaar voor watersnoodrisico's in de toekomst? NOS op 3 zocht het uit:

Zijn we klaar voor meer watergevaar?

STER reclame