NOS Nieuws

Opnieuw vertraging aanleg windparken door uitspraak Raad van State

Door een uitspraak van de Raad van State kunnen twee windparken in Houten en Oss voorlopig niet worden aangelegd. De twee gemeenten hebben fouten gemaakt bij het verlenen van de vergunningen.

Vorige maand ging er al een streep door de aanleg van windpark Delfzijl Zuid in Groningen. De gemeente baseerde zich bij de vergunningverlening op landelijke normen, maar die mogen van de Raad van State voorlopig niet meer worden toegepast; eerst moet het kabinet met nieuwe normen voor onder meer geluidsoverlast komen.

De gemeente Houten heeft zich bij het verlenen van de vergunning op diezelfde landelijke normen gebaseerd en stuit dus om dezelfde reden op een 'nee' van de Raad van State.

Landelijke norm is niet verplicht

Gemeenten zijn niet verplicht om de landelijke windturbinebepalingen te volgen, ze mogen ook eigen normen opstellen.

De gemeente Oss heeft wel eigen normen vastgesteld en hoeft daardoor dus niet de landelijke afspraken te volgen. Maar Oss heeft zich niet aan de provinciale regels gehouden en daardoor is de vergunning in strijd met het bestemmingsplan.

Beide uitspraken van de Raad van State betekenen niet dat er definitief geen windpark komt in Houten en Oss. De gemeente Houten kan alsnog eigen regels opstellen en met een nieuw besluit komen en Oss kan een nieuw besluit nemen dat wel voldoet aan de provinciale regels.

De Raad van State is de hoogste bestuursrechter in Nederland.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl