De plek waar het windpark mogelijk wordt uitgebreid
NOS Nieuws

Vertraging dreigt voor aanleg, uitbreiding windparken door uitspraak Raad van State

De aanleg en uitbreiding van windparken in Nederland dreigt forse vertraging op te lopen. Het kabinet moet eerst met nieuwe normen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast komen, voordat er nieuwe parken mogen worden aangelegd of bestaande parken mogen worden uitgebreid.

Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State over windpark Delfzijl Zuid in Groningen. De uitspraak heeft naar verwachting grote gevolgen voor andere windenergieprojecten in het land.

De hoogste bestuursrechter oordeelt dat windpark Delfzijl Zuid voorlopig niet mag uitbreiden. Er is meer milieuonderzoek nodig voordat de gemeente met de bouw van zestien nieuwe windmolens mag beginnen, aldus de Raad van State.

In dat milieuonderzoek moet wordt bepaald welke normen moeten gelden voor windmolenparken. Het gaat om vaste normen voor bijvoorbeeld de hoeveelheid bromtonen en slagschaduw van de windmolens.

Europees arrest

Het gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat besluiten over de aanleg van nieuwe parken in Nederland moeten wachten tot er een zogeheten milieubeoordeling op tafel ligt. Voor de parken die al in aanbouw zijn, komt de toestemming nu niet ineens te vervallen, aldus de bestuursrechter.

De beslissing van de Raad van State is gebaseerd op een arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg over een Belgisch windpark. Het hof oordeelde vorig jaar dat er voor de komst van een nieuw park in België eerst nieuw milieuonderzoek moest worden gedaan naar de effecten op de leefomgeving. Die uitspraak geldt volgens de Raad ook voor de uitbreiding of bouw van nieuwe windparken in Nederland, omdat dit Europees zo geregeld is.

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), branchevereniging van de windsector, is blij dat de Raad tot een snelle uitspraak is gekomen, maar maakt zich zorgen dat de overgang naar schone energie hierdoor in de problemen komt. De windsector roept het kabinet op om de vereiste milieubeoordeling snel op te pakken. De branchevereniging stelt dat in ieder geval vijf projecten hierdoor maanden vertraging oplopen.

Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor bestaande windparken waarvoor al vergunningen zijn afgegeven. Samen met het ministerie van Infrastructuur gaat Economische Zaken "de uitspraak goed bestuderen", zegt een woordvoerder.

Alternatief

In het geval van windpark Delfzijl Zuid biedt de Raad van State de gemeente Eemsdelta nog wel een alternatief. Het gemeentebestuur mag in het bestemmingsplan zelf nieuwe normen stellen voor bijvoorbeeld slagschaduw en lawaai. Daarin moet dan wel goed gemotiveerd worden waarom die normen van toepassing zijn op windpark Delfzijl Zuid. De gemeenteraad krijgt daarvoor 26 weken de tijd.

Het is dan weer aan de bestuursrechter om die normen te beoordelen voordat er een eventuele vergunning wordt afgegeven. "Pas dan zal blijken of het de toets der kritiek zal doorstaan. Het is niet uitgesloten dat het park er zal komen, maar er ligt wel een hele klus", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord.

Omwonenden blij

Omwonenden uit onder meer Wagenborgen en Nieuwolda, die de zaak aanspanden, zijn blij met de vertraging. "Voor mensen die windmolens liever niet zien komen, is het positief", zegt voorzitter Anthon Meijssen van stichting Oldambt Windmolenvrij. "Maar dat betekent nog niet dat de strijd over is."

De bewoners verzetten zich tegen de uitbreiding van het park omdat ze last hebben van bromtonen en slagschaduw. Ook vinden ze dat er al te veel windmolens in het gebied staan.

Woensdagavond beslist de gemeenteraad of de gemeente deze weg wil bewandelen. Omwonenden roepen raadsleden per brief op om tegen te stemmen.

Eerdere uitspraak

De Raad van State deed eind 2018 ook al een uitspraak in deze zaak. De Raad zette toen een streep door de uitbreidingsplannen, omdat omliggende huizen te veel last zouden krijgen van slagschaduw en lawaai.

De ontwikkelaar heeft de afgelopen jaren de plannen aangepast door huizen op te kopen en een stillere rotor te gebruiken. De gemeente en provincie hebben vervolgens opnieuw de vergunning verleend en het bestemmingsplan aangepast. Dat was reden voor omwonenden om nogmaals naar de hoogste bestuursrechter te stappen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl