Tata Steel gezien vanuit Wijk aan Zee
NOS NieuwsAangepast

Omwonenden Tata Steel willen uitstoot zelf onderzoeken

Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden willen met drones en onderwaterrobots zelf de uitstoot van de staalfabrikant onderzoeken. Een aantal stichtingen waarin ze zijn verenigd zegt een bedrag van een miljoen euro aan donaties te hebben gekregen om aan het eigen onderzoek te beginnen.

De stichtingen vertrouwen de onderzoeken van het RIVM en de GGD naar de schadelijkheid van de uitstoot van Tata Steel niet. Zij vermoeden dat de instanties hun oren te veel laten hangen naar Tata Steel.

Er is al lange tijd discussie over de uitstoot van de staalfabrikant. Aangetoond is dat mensen die in de omgeving wonen een grotere kans hebben op bepaalde aandoeningen. Hoofdpijn en misselijkheid, maar ook ernstigere gezondheidsproblemen als hartklachten, diabetes en longkanker komen vaker voor bij omwonenden van Tata Steel dan in andere gebieden, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ook de GGD constateerde eerder al dat er bovengemiddeld veel kankergevallen zijn in het IJmondgebied.

Tata Steel: een van de belangrijkste werkgevers in de regio, maar tegelijk een grote vervuiler. Wie is deze staalreus en waarom is Tata Steel vaak in het nieuws?

De twee gezichten van staalreus Tata Steel

Een harde link met Tata Steel wordt echter niet gelegd. In een rapport van de GGD Kennemerland werd op aangeven van de GGD-directeur de naam van Tata zelfs geschrapt uit het eindrapport, terwijl Tata wel in talloze conceptversies werd genoemd. De GGD Kennemerland onderzoekt nu de totstandkoming van het rapport.

Met de drones en onderwaterrobots willen de stichtingen nu zelf de daadwerkelijke uitstoot en vervuiling door lozingen van Tata gaan meten. Ze verwijten het RIVM niet de uitstoot bij de bron te controleren, maar slechts de gevolgen in de omgeving in kaart te brengen.

Het RIVM zegt dat bij de bron meten geen onderdeel is van haar opdracht, die luidt namelijk onderzoeken welke stoffen er in de leefomgeving van de IJmond aanwezig zijn en welke mogelijke gevolgen dat heeft voor de gezondheid van de mensen die er leven. In september worden de conclusies van dat onderzoek gepubliceerd.

"Als omwonden precies willen weten wat Tata Steel uitstoot, dan is het te begrijpen dat ze onderzoek aan de bron willen doen", zegt het RIVM ook. De uitkomsten van zo'n onderzoek zijn volgens het RIVM alleen niet zomaar te relateren aan de gezondheidsproblemen van mensen in de omgeving. "Daarvoor is nu juist het onderzoek dat het RIVM in die leefomgeving heeft gedaan van belang."

In een e-mail aan een van de omwonenden zegt een RIVM-onderzoeker wel dat "het relevant kan zijn te weten wat een bron uitstoot", maar dat het aan de toezichthouder is om dit in relatie tot vergunningen te controleren.

Die toezichthouder is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Die zegt volgens de huidige wetgeving toezicht te houden. Dat betekent dat Tata Steel zelf metingen laat verrichten door gespecialiseerde meet- of ingenieursbureaus. De toezichthouder controleert of de getallen en de berekeningen kloppen en woont de metingen een aantal keer per jaar bij, zegt een woordvoerder.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl