EPA

De Veiligheidsregio Kennemerland laat onafhankelijk onderzoek doen naar de totstandkoming van een GGD-rapport over het hoge aantal longkankergevallen in en rond Beverwijk. Het onderzoek start zo snel mogelijk. Zolang het loopt, draagt GGD-directeur Van de Velden de aansturing van medewerkers die bij het rapport betrokken waren over aan de directeur van de veiligheidsregio.

Dit weekend meldde het Noordhollands Dagblad dat Van de Velden persoonlijk ingreep om de naam van Tata Steel te schrappen uit het rapport over het hoge aantal longkankergevallen in en rond Beverwijk. In conceptversies werd Tata wel genoemd, maar in het eindrapport niet. "Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou hij aan een medewerker hebben opgedragen.

De voorzitter van de veiligheidsregio, Schuurmans, schrijft dat GGD-rapporten onafhankelijk, objectief en wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. "Dit moet boven iedere twijfel verheven zijn. Helaas is hierover in de afgelopen dagen in de buitenwereld onduidelijkheid ontstaan, iets wat ik enorm betreur en wat de medewerkers van de GGD diep raakt", schrijft ze in een verklaring.

'Inwoners terecht bezorgd'

Volgens Schuurmans is het van belang dat er snel helderheid komt. "En daarvoor is een onafhankelijk onderzoek de beste manier. Ook voor de inwoners van onze regio, die zich al lange tijd terecht zorgen maken over de toename van het aantal gevallen van kanker in de regio en die ervan op aan moeten kunnen dat de gezondheidsdienst altijd in hun belang handelt."

Zaterdag zei de GGD Kennemerland dat er bewust voor is gekozen om mogelijke veroorzakers van kanker niet bij naam te noemen in het rapport. Volgens de dienst is onderzocht of het aantal kankergevallen is toegenomen, maar is er niet gekeken naar de mogelijke oorzaken.

GGD-directeur Van de Velden benadrukte toen dat er nooit druk is uitgeoefend door Tata. Ook Tata Steel zelf zei direct op geen enkele manier betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van het rapport.

STER reclame