De hoogovens van het staalbedrijf Tata Steel
NOS NieuwsAangepast

GGD-directeur liet Tata Steel uit rapport over longkanker schrappen

De directeur van de GGD Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel werd geschrapt uit een GGD-rapport over mogelijke oorzaken van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. Dat meldt het Noordhollands Dagblad, dat documenten opvroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Volgens de krant heeft directeur Bert van de Velden verscheidene keren persoonlijk ingegrepen om een verband met Tata Steel te verwijderen. Het Noordhollands Dagblad zegt 345 pagina's aan e-mails en WhatsApp-berichten van GGD-medewerkers in te hebben gezien waarin dat wordt bevestigd.

Ook vroeg de krant alle 31 conceptversies op van het rapport over kankergevallen in Kennemerland, dat een jaar geleden verscheen. Dat rapport vermeldt 25 procent meer gevallen van longkanker in die regio dan het landelijk gemiddelde.

Eerder kwam de krant erachter dat in dichtbevolkte wijken het percentage longkankergevallen nog eens tweemaal zo hoog is. Dat stond niet in het rapport.

'Woord Tata niet gebruiken'

Desondanks beval de GGD-directeur zijn medewerkers de staalfabriek als mogelijke oorzaak van longkanker uit dit rapport te schrappen. "Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou de GGD-directeur zijn medewerkers hebben opgedragen.

Omwonenden van Tata hadden al vermoedens dat de staalfabriek door de GGD zorgvuldig buiten schot werd gehouden, schrijft de krant. Van de Velden geeft tegen het Noordhollands Dagblad nu toe dat Tata uit de tekst is geschrapt. Volgens de GGD-directeur had dat puur een tekstuele reden.

"Nimmer is er druk op ons uitgeoefend door Tata over wat dan ook. Wij doen gewoon onderzoek", aldus de GGD-directeur. "Onze mensen doen dat naar eer en geweten, met de wetenschappelijke statuur die daarbij hoort."

Shockerend

Advocaat Bénédicte Ficq noemt de bevindingen van het Noordhollands Dagblad shockerend. Zij wil dat het OM het artikel meeneemt in zijn onderzoek naar Tata. "Ik vind het zeer opmerkelijk dat iets wat eerst in een rapport stond, er plotseling uit wordt gehaald", zei Ficq tegen de NOS.

Tata Steel zegt op geen enkele manier betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van het rapport. "We respecteren onafhankelijk onderzoek. Het zou raar zijn als we daar invloed op zouden uitoefenen", laat een woordvoerder weten.

Het bedrijf heeft wel regelmatig overleg met de GGD Kennemerland, maar volgens Tata zijn dat gesprekken over allerlei zaken die de regio aangaan. Daarbij schuiven dan ook onder meer buurtorganisaties aan, aldus de woordvoerder.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl