NOS Nieuws

Grapperhaus wil delen privégegevens om te intimideren strafbaar maken

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend om het delen van privégegevens van een persoon met als doel om diegene te intimideren, strafbaar te stellen. Dat zogeheten doxing is nu nog moeilijk aan te pakken, maar als het aan Grapperhaus ligt gaat dat veranderen.

Op sociale media gebeurt het steeds vaker dat iemands privégegevens, zoals naam en adres, worden gedeeld om diegene angst aan te jagen. Hulpverleners, opiniemakers, wetenschappers, journalisten en politici zijn er het slachtoffer van.

"Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig", zegt Grapperhaus. "Hele gezinnen voelen zich vaak niet meer veilig thuis. Dit gaat echt een grens over en dat moeten we duidelijker in de wet vastleggen."

Eén jaar cel

Omdat bij het publiceren van die gegevens vaak niet direct wordt opgeroepen om de betrokkene iets aan te doen, blijkt het in de praktijk moeilijk om doxing strafrechtelijk aan te pakken. In het wetsvoorstel waar betrokkenen vanaf vandaag hun mening over kunnen geven, staat dat het strafbaar wordt om "identificerende persoonsgegevens" te verspreiden met het oogmerk om vrees aan te jagen, overlast te veroorzaken of iemand in zijn werk te hinderen.

Wie zich daar toch schuldig aan maakt, kan een jaar celstraf krijgen, staat in het voorstel. Journalisten en klokkenluiders die misstanden aan de kaak stellen, zijn niet strafbaar als ze privégegevens openbaar maken, als dat noodzakelijk is in het algemeen belang. In zulke gevallen is het delen van gegevens niet bedoeld om angst aan te jagen.

Grapperhaus verwacht dat de wet er ook toe zal leiden dat het makkelijker wordt voor mensen om socialemediabedrijven ertoe te bewegen om privégegevens te verwijderen. Ook kan het helpen bij civiele procedures om schadevergoeding te krijgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl