NOS Nieuws

Politie: maak dreigend vragen naar privégegevens op internet strafbaar

De politie wil dat het strafbaar wordt om op sociale media te vragen naar privégegevens van mensen, als de intentie intimidatie of geweld is. Onder meer agenten hebben daarmee te maken: uit jaarcijfers van de politie blijkt dat het aantal incidenten van online intimidatie tegen politiemensen is gestegen van 58 in 2019 naar 108 vorig jaar. Verder wijst de politie erop dat niet alleen agenten te maken hebben met doxing, maar bijvoorbeeld ook journalisten, publicisten, politici.

Volgens Ruud Verkuijlen van de politie worden agenten online geïntimideerd, bijvoorbeeld doordat mensen foto's van agenten online plaatsen met daarbij de vraag om wie het gaat. In sommige gevallen wordt daarbij ook geld geboden voor tips. "Gewoon het simpele feit dat je gegevens bekend zijn, dat iemand weet waar je woont, dat doet iets met politiemensen en ook het thuisfront", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Nu is het stellen van zo'n vraag om privéinformatie nog niet strafbaar. Maar volgens Verkuijlen zou dat wel moeten gebeuren, omdat zo'n oproep intimiderend werkt. "Bij ons gaat het erom dat we onze mensen kunnen beschermen tegen deze nieuwe vorm van agressie", zegt hij.

De wens van de politie moet nog wel juridisch onderzocht worden. Minister Grapperhaus zegt uit te zoeken of het al voldoende strafbaar is, of dat er extra wetgeving nodig is.

Agenten opgewacht

Zowel de digitalisering als de handhaving van de coronamaatregelen speelt volgens Verkuijlen een rol bij de toename van de intimidatie. "Het ongenoegen over de maatregelen lijkt een reden te zijn voor agressief gedrag tegen de politie. Meer contacten betekent ook een kans op meer incidenten."

Begin februari zei de Nederlandse Politiebond al dat agenten steeds vaker thuis worden opgewacht door relschoppers. Voorzitter Struijs wees er toen op dat iemand vier keer op een avond voor de deur van een politievrouw ging staan, en liet weten dat hij haar in de gaten houdt. Ook werden agenten opgewacht bij de supermarkt, of werd er vuurwerk tegen hun huis gegooid.

Meer belediging en bedreiging

Uit de jaarcijfers over geweld tegen politieambtenaren blijkt verder dat vorig jaar ruim 12.500 keer geweld is gebruikt tegen medewerkers van de politie. In ruim 5800 gevallen ging het om belediging, ruim 1500 keer meer dan in 2019. Ook het aantal bedreigingen nam toe, net als het aantal gevallen van poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling en zware mishandeling.

Het aantal gevallen van geweld tegen agenten tijdens festiviteiten, het uitgaan en voetbal nam vorig jaar door de coronamaatregelen, waardoor er nauwelijks evenementen waren, juist fors af.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl