SP
NOS NieuwsAangepast

SP breekt met communistische jongerentak wegens 'onoverbrugbare kloof'

De breuk tussen de SP en de jongerenorganisatie Rood is definitief. De partijraad heeft ingestemd met het voorstel om de jongerentak definitief af te stoten vanwege een onoverbrugbaar meningsverschil over de communistische koers van de jongeren.

84 procent van de partijraad heeft ingestemd met de conclusies van de commissie-Kooiman. Die heeft het hoogoplopende conflict onderzocht.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de SP dat de band met de jongerenafdeling wordt verbroken. Er zal een nieuwe jongerenclub worden opgericht.

"Zolderkamercommunisten"

De ruzie tussen het partijbestuur en Rood speelt al geruime tijd. In het najaar van 2020 werd de nieuw gekozen jongerenvoorzitter Olaf Kemerink geroyeerd, omdat hij aangesloten was bij het Communistisch Platform. Vervolgens werden zes radicale jongeren vanwege hun betrokkenheid bij dit Platform en het verwante Marxistisch platform uit de partij gezet en werd de subsidie stopgezet.

In een reactie noemt Kemerink het "jammer dat de SP kiest voor versplintering".

Over en weer waren er zware beschuldigingen en verwijten. Het partijbestuur sprak van "geradicaliseerde zolderkamercommunisten" en de jongeren beschuldigden het partijbestuur van "Stasi-praktijken".

Oud-Kamerlid Nine Kooiman onderzocht of een breuk voorkomen kon worden, maar de meningsverschillen bleken te groot. De jongeren van Rood vinden hun banden met het Communistisch en het Marxistisch Forum geen probleem. Het partijbestuur en de commissie-Kooiman vinden dat het Communistisch Platform een partij binnen de partij is en noemen dat in strijd met de statuten. Zij denken dat het Communistisch Platform erop uit is de SP van binnenuit om te vormen.

Kooiman concludeerde dat Rood en de SP uit elkaar zijn gegroeid en dat de kloof onoverbrugbaar is. "Verder praten heeft geen zin", zei ze op de digitale partijraad. Ze spreekt van een pijnlijk besluit. "Beide partijen zien het niet meer zitten."

Heksenjacht

Niet iedereen onderschrijft deze conclusie, zo bleek in de aansluitende, digitale discussie. "We moeten niet duizenden jongeren uit de partij zuiveren", zei de afdeling Wageningen. De afdeling Rotterdam vindt dat de kritische jongeren juist in de partij moeten blijven. "Die nieuwe op te richten jongerentak krijgt nauwelijks zeggenschap. Ze zullen niet meer mogen dan in de zandbak spelen."

Er is ook kritiek op het optreden van het partijbestuur. Die zou het conflict uit de hand hebben laten lopen, stelt onder meer de afdeling Amersfoort. Deze afdeling wilde Rood voor de partij behouden.

Er klinken ook harde verwijten aan de Rood-jongeren, Volgens sommigen probeerden de jongeren onder de SP-vlag hun communistische koers door te voeren met als doel het omverwerpen van de 'kapitalistische orde'. "Het zijn parasieten die de partij van binnen kapot wil maken", stelt de afdeling Zutphen.

Een voorstel om de scheiding uit te stellen en de breuk te repareren werd afgewezen. De jongeren van Rood mogen blijven, benadrukt partijvoorzitter Jannie Visscher. Ze kunnen lid blijven en meewerken aan de opzet van een nieuwe jongerenafdeling. "De jongeren zijn welkom, ze worden geen onderdeel van een marionettenspel en krijgen autonomie binnen de partij."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl