Twee korhoenders
In samenwerking met
Oost
NOS Nieuws

Weer tonnen voor korhoenders die dood blijven gaan op de Sallandse Heuvelrug

De komende vijf jaar worden opnieuw korhoenders uit Zweden naar de Sallandse Heuvelrug gehaald. Het provinciebestuur van Overijssel heeft daartoe besloten, hoewel eerdere pogingen om de populatie daar uit te breiden mislukten. Voor het project wordt 300.000 euro uitgetrokken.

Het Overijsselse natuurgebied is de enige plek in Nederland waar de zwart-witte vogel nog leeft, maar de soort dreigt ook hier al jarenlang uit te sterven. Daarom haalt Staatsbosbeheer sinds 2012 hanen en hennen uit het noorden van Zweden, in totaal zo'n 200. Tegenstanders noemen de acties zinloos omdat de vogels steeds weer doodgaan.

Te weinig insecten

Ook Paul ten Den, bioloog die in opdracht van Staatsbosbeheer werkt, noemt het een onbegonnen zaak. Elk jaar ziet hij vogels doodgaan omdat er te weinig insecten zijn of ze worden opgegeten door haviken.

Door het teveel aan stikstof in de omgeving zitten er te weinig insecten in het gebied. Daardoor redden de kuikens van de korhoenders het bijna niet. "De volwassen exemplaren vreten bijna alles, zelfs dennennaalden. Maar de jongen niet, die hebben echt insecten en spinnen nodig."

"Ik schat dat er nu zo'n twintig dieren over zijn", zegt Ten Den. De dieren dragen een zendertje en via een apparaat kan hij ze in de gaten houden. "Aan de snelheid van een piepje hoor ik of het dier nog leeft", zegt hij tegen RTV Oost.

Provincie verplicht

De provincie Overijssel is verplicht de korhoenders te behouden in het beschermde Natura2000-gebied. Volgens Ten Dam is het importeren van vogels alleen daarvoor niet genoeg. "Er wordt in mijn ogen te weinig gedaan om de heide te verjongen en bomen die al jaren geleden gekapt moesten worden, staan er nog steeds."

Hoewel Ten Den het verbeteren van de staat van het natuurgebied als definitieve oplossing ziet, gaat hij jaarlijks wel mee om de vogels op te halen uit Zweden. "Als we het niet hadden gedaan, was hij hier allang uitgestorven. De heide op de Sallandse Heuvelrug moet verjongd worden, zodat er meer insecten op af komen, maar dat is een langdurig proces en kost tijd. Hiermee kopen we tijd."

Bovendien zijn andere pogingen om de korhoen te herintroduceren ook niet succesvol. "Fokken lijkt niet te lukken. Dat is op meerdere plekken geprobeerd, zoals op de Veluwe en in Duitsland. Totaal mislukt."

Tegenstanders van het importeren pleitten voor een andere aanpak. "Wij denken dat het beter is om eerst de habitat helemaal geschikt te maken voor de vogel en als dat klaar is, de vogel weer hierheen te halen", zegt Gerrit Dommerholt van Vogelbescherming Nederland. Hoewel dit betekent dat het korhoen tijdelijk uitsterft in Nederland, is dat volgens hem de beste optie.

Hij vindt dat de provincie en het Rijk natuur de voorrang moeten geven en de stikstofuitstoot in het gebied moeten terugdringen. "Boeren die in het gebied leven, hebben nog steeds niet de opdracht gekregen om op een andere manier te gaan boeren. De natuur heeft altijd op de tweede plaats gestaan."

Evaluaties

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher wordt over vijf jaar weer geëvalueerd. "Ik denk we alles moeten proberen wat mogelijk is, maar we moeten wel realistisch moeten blijven over of het lukt. Als het na deze vijf jaar weer niet gelukt is, moeten we ons echt afvragen of we moeten doorgaan."

Verder houdt de provincie in 2022 het Natura2000-beheer tegen het licht. Daaruit moet naar voren komen wat er precies moet worden verbeterd in het gebied en of de provincie door moet gaan met het importeren van het korhoen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl