De Essalam Moskee in Rotterdam
NOS Nieuws

Kabinet scherpt wetsvoorstel beïnvloeding moskeeën aan

Het kabinet wil het mogelijk maken om geld- en goederenstromen naar moskeeën en moskeescholen te bevriezen, beperken, verbieden of verbeurd te verklaren als zij de democratische rechtstaat ondermijnen. Het gaat om buitenlandse en binnenlandse donaties. Minister Dekker stelt dat voor als aanvulling op het wetsvoorstel dat hij al indiende na het parlementaire onderzoek naar ongewenste geldstromen vanuit onvrije landen van begin vorig jaar.

Daarin stelde hij voor om inzage te geven in alle donaties van buiten de Europese Unie. De Tweede Kamer vond dat niet ver genoeg gaan. VVD en CDA stelden voor om een index op te stellen met onvrije landen. Die komt er niet, omdat Dekker denkt dat er dan via tussenpersonen in de EU alsnog invloed kan worden 'gekocht' bij organisaties in Nederland.

Dekker hoopt de Kamer op een andere manier tegemoet te komen. Als het aan hem ligt, kan het Openbaar Ministerie straks aan de rechter vragen om de geldkraan van zowel binnen- als buitenlandse donoren tijdelijk dicht te draaien, als daarmee activiteiten worden ontplooid die tegen "onze democratische waarden, fundamentele vrijheden of mensenrechten" ingaan. Gewone organisaties voor goede doelen, of met een maatschappelijke of levensbeschouwelijke doelstelling hoeven zich volgens hem geen zorgen te maken.

"Het propageren van haat tegen andersdenkenden, het aanzetten tot geweld en extremisme, of antidemocratisch gedachtengoed verspreiden", zegt Dekker. "Daarvoor is geen plek in Nederland. Organisaties die zich hiermee bezig houden, moeten daarom stevig bestreden worden. In een rechtsstaat kunnen we niet onbeperkt tolerant zijn tegen intolerantie.

Dekker legt uit dat inzage in donaties niet genoeg is

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl