NOS Nieuws

'Duizenden medewerkers vertrokken bij jeugdbescherming'

Bij jeugdbeschermingsorganisaties zijn de afgelopen jaren duizenden mensen vertrokken, mede vanwege de hoge werkdruk. Onderzoeksjournalisten van Pointer en Follow The Money hebben uitgezocht dat de uitstroom tussen 2015 en 2019 minstens 5000 voltijdsbanen was. Dit heeft geleid tot een personeelstekort.

De jeugdbeschermers, die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van complexe gezinnen, ervaren het werk als belastend en stressvol. Ook het ziekteverzuim is met gemiddeld 7 procent hoog.

Sinds 2015 is de jeugdbescherming deels gedecentraliseerd. Het Leger des Heils, een van de jeugdbeschermingsorganisaties, zegt tegen Pointer en Follow The Money dat het werk de afgelopen jaren veel zwaarder is geworden. "Er is meer agressie richting hulpverleners. Af en toe ook fysiek, maar vooral online zijn er bedreigingen. Jeugdbeschermers voelen zich onveilig."

Het is instellingen niet gelukt om de uitstroom van personeel helemaal op te vangen. Door het ontstane tekort krijgen gezinnen niet altijd de hulp die nodig is. Jeugdzorg Nederland heeft het over vijftien tot twintig kinderen per medewerker en vindt dat een onverantwoord hoog aantal. "Je hoort veel ouders zeggen dat ze een half jaar niemand hebben gezien en dat ze steeds nieuwe jeugdbeschermers krijgen", zegt hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning.

Kinderrechters in Zeeland en West-Brabant maken zich ook zorgen over de jeugdbescherming. Twee maanden geleden luidden de rechters de noodklok omdat er in de regio geen jeugdbeschermers beschikbaar waren. De rechtbank noemde dat "zeer schrijnend".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl