Een containerschip op de Waddenzee Omrop Fryslân

Er komen geen internationale regels over het gebruik van de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden bij slecht weer. Duitsland en Denemarken willen dat niet, schrijft minister Van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Wel stelt de International Maritime Organization (IMO) een lijst op met aanbevelingen voor containerschepen. Die zijn niet bindend, maar volgens minister Van Nieuwenhuizen leert de ervaring "dat dergelijke IMO-aanbevelingen goed worden opgevolgd". De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde eerder om de scheepvaart meer beperkingen op te leggen.

Ook wordt een aantal andere stappen gezet om de veiligheid te verbeteren. Naar aanleiding van het containerverlies van de Baltic Tern, het schip dat in april vijf containers verloor, zal Duitsland nu ook kleinere containerschepen adviseren om niet de zuidelijke vaarroute bij de Waddeneilanden te varen bij slecht weer. Eerder deed het land dat alleen bij containerschepen van 200 meter of groter, meldt Omrop Fryslân.

Beter gereedschap

Daarnaast buigt de Europese Commissie zich over de kwaliteit van het gereedschap dat wordt gebruikt om containers vast te zetten. Volgens minister Van Nieuwenhuizen heeft de Europese Commissie beloofd onderzoek te doen naar een keurmerk voor sloten en gereedschap. De Commissie zou daar in de herfst met lidstaten over willen spreken.

Bij de IMO is ook een voorstel ingediend om alle containerschepen te verplichten geschikte apparatuur mee te nemen om de zogeheten slingerhoek te meten. Een van de oorzaken van de containerramp met de MSC Zoe in 2019, waarbij het containerschip bijna 350 containers verloor, was het slingeren van het schip als gevolg van het slechte weer.

De Inspectie Leefomgeving en Transport bij een check in Rotterdam Omrop Fryslân

Eerder werd in Nederland al toegezegd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport extra controles zal uitvoeren op containerschepen. Uit een rapport van de dienst bleek vorig jaar dat lang niet alles goed geregeld is op zulke schepen. Met de resultaten van dat rapport wil de minister internationaal druk uitoefenen om de controles wereldwijd te verbeteren.

STER reclame