Leerlingen van De Regenboog in Leiderdorp maken de Centrale Eindtoets ANP

De meeste normeringen van de Centrale Eindtoets zijn door de coronapandemie met één punt aangepast. Basisschoolleerlingen hebben door de pandemie een "kleine, maar aantoonbare leervertraging" opgelopen, stelt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Vier van de vijf niveaugrenzen zijn aangepast: alleen de minimale score die nodig is voor de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is hetzelfde gebleven.

Door de aangepaste normering hebben leerlingen nu een score van minimaal 539 nodig om een havo-advies te krijgen, in plaats van minimaal 540, zoals het geval was in 2019.

"Door deze leervertraging als gevolg van corona kon het zijn dat leerlingen op het moment van de toetsafname niet over bepaalde absolute kennis beschikten, maar dat zegt niets over wat ze kunnen", zegt het CvTE. Met de aangepaste normering is het percentage leerlingen dat een havo-advies krijgt, ongeveer gelijk aan het percentage van twee jaar geleden.

'Kansrijk adviseren'

Leerkrachten geven eerst zelf een advies aan de leerling. Dat advies kan vervolgens op basis van de toets naar boven worden bijgesteld.

De PO-Raad heeft leraren opgeroepen om "kansrijk te adviseren", dus als er getwijfeld wordt tussen twee adviezen, zou de leerkracht het hogere advies moeten geven. Volgens de belangenbehartiger van schoolbesturen hebben vooral kinderen uit kansarme milieus kans om lagere adviezen te krijgen, nu er door corona veel minder fysiek onderwijs is geweest.

De basisscholen geven vandaag de resultaten door aan de leerlingen en ouders.

STER reclame