NOS Nieuws

Middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open

De middelbare scholen mogen per 31 mei weer volledig open voor alle scholieren. Vanaf 7 juni geldt er een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs. De leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd dit besluit te nemen.

Niet alle scholen zullen op maandag over een week de deuren openen. Sommige hebben meer voorbereidingstijd nodig, zei minister Slob voor Voortgezet Onderwijs na een Catshuisoverleg tussen de meest betrokken kabinetsleden en deskundigen.

Maar een week daarna moet het hele voorgezet onderwijs weer volledig open zijn. "We willen het voor de leerlingen mogelijk maken om nog minimaal zes weken naar school te gaan voor de zomervakantie begint." De eerste schoolvakanties beginnen in de regio Noord, op 10 juli.

Mondkapjesplicht blijft

Volgens het OMT is het verantwoord om de middelbare scholieren weer allemaal tegelijk naar school te laten gaan. De anderhalvemetermaatregel tussen leerlingen wordt dan losgelaten, maar de mondkapjesplicht blijft. Die geldt in het voortgezet onderwijs buiten de lessen, in het schoolgebouw.

Vanaf eind volgende week krijgen alle scholen de beschikking over voldoende zelftesten voor leerlingen en docenten. Het is een belangrijke voorwaarde van het OMT dat zij twee keer per week thuis zo'n test doen.

Volgens Slob wordt er alles aan gedaan om te bevorderen dat de testen ook gebruikt worden:

Slob: alles doen om gebruik van zelftesten te bevorderen

Niet iedereen blij

Nu is het voortgezet onderwijs slechts gedeeltelijk open. Veel leerlingen krijgen de helft van de tijd fysiek les. Alleen voor eindexamenleerlingen waren de beperkingen al opgeheven.

Niet iedereen is blij met de heropening van de middelbare scholen. Vakbond CNV Onderwijs wijst erop dat veel docenten nog niet gevaccineerd zijn en moeilijk afstand kunnen bewaren. De vakbond zei van te voren liever te wachten tot na de zomervakantie. Na het besluit zegt de bond signalen te hebben dat veel middelbare scholen niet veilig open kunnen, omdat personeel geen anderhalve meter afstand tot de leerlingen kan houden. De bond pleit ervoor om per locatie te bekijken bekeken of aan deze veiligheidseis van het OMT wordt voldaan. Ook zou de ventilatie in veel ruimten een probleem zijn.

Slob wijst erop dat het in het belang van de leerlingen is dat de scholen weer opengaan. "Je ziet dat zij zwaar hebben geleden onder de coronatijd en dat het weer volledig naar school kunnen gaan voor hun mentale welzijn ontzettend belangrijk is." Hij denkt dat het ook goed is voor de leerprestaties als leerlingen weer op school les krijgen. Slob heeft er vertrouwen in dat docenten dit ook laten prevaleren "in deze ingewikkelde tijd".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl