VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag bij informateur Hamer ANP

Informateur Mariëtte Hamer heeft de leiders van VVD en D66, Rutte en Kaag, bijgepraat over het verloop van de vorming van een nieuwe kabinet. Vandaag zal Hamer nog met informatie komen over hoe de formatie nu verder gaat verlopen.

Het gesprek met de twee partijleiders duurde ongeveer anderhalf uur. Na afloop wilden zowel Rutte als Kaag niets inhoudelijks zeggen. Rutte zei dat het gesprek vooral ging over "het proces". Kaag sprak over een "heel nuttig gesprek".

Algemeen wordt aangenomen dat VVD en D66 een grote kans maken om in een nieuw kabinet te komen. De officiële reden dat Hamer vanmiddag met Rutte en Kaag praat, is dat die twee samen de motie hebben ingediend met de opdracht voor deze fase in de formatie en dat ze de voorzitters zijn van de twee grootste fracties.

Via die motie werd Hamer benoemd tot informateur. Er staat ook in dat ze overeenstemming moet zien te bereiken over het 'herstel en transitiebeleid' na de coronacrisis. Rutte en Kaag hebben er allebei al verschillende keren op aangedrongen dat er wat hen betreft nu snelheid moet worden gemaakt in de formatie.

Investeringen

Hamer ontving eerder vandaag vertegenwoordigers van diverse instanties en overheden. Voorman Elzinga van vakbond FNV en voorzitter Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW drongen aan op investeringen om uit de coronacrisis te komen.

"We moeten niet gaan bezuinigen, maar de problemen structureel aanpakken. Als we nu de overheidsfinanciën als prioriteit nummer 1 op het lijstje zetten, knijpen we elke kiem van herstel onmiddellijk af", zei Elzinga na zijn gesprek met Hamer. Een van de belangrijkste taken van de informateur is om overeenstemming te bereiken over een herstelbeleid na de coronacris.

"Voor ons is cruciaal dat er wordt geïnvesteerd in echte banen, waar mensen zekerheid aan ontlenen en dat het minimumloon fors omhoog gaat", voegde Elzinga eraan toe. "We moeten leren van de crisis en oog hebben voor wat er structureel al fout zat." Hij zou het eerlijk vinden als bedrijven die geen last hebben gehad van de crisis extra meebetalen aan het herstel.

Bezuinigen en lasten verzwaren breekt het economisch herstel in de knop.

Ingrid Thijssen, VNO-NCW

Thijssen ziet weinig in een extra heffing. "Feitelijk hebben we zo'n heffing al via de winstbelasting. Hoe beter je het doet, hoe meer winst je maakt, hoe meer belasting je betaalt."

Over de investeringen zei Thijssen dat die de afgelopen tijd enorm zijn achtergebleven. "Investeringen betekenen banen en dat is enorm belangrijk. Bezuinigen en lasten verzwaren breekt het economisch herstel in de knop."

Meer geld voor gemeenten

De informateur ontving na de voorlieden van werknemens en werkgevers vertegenwoordigers van de lagere overheden. VNG-voorzitter Van Zanen (ook burgemeester van Den Haag) zei dat de financiën van de gemeenten blijvend moeten worden versterkt. "En een goed herstelbeleid valt en staat met goede samenwerking met gemeenten, provincies en waterschappen", benadrukte hij.

De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft de informateur om aandacht gevraagd voor de sociale tegenstellingen in de steden, die volgens haar door de coronacrisis zijn versterkt. Verder pleitte ze voor investeringen in politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht.

De burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam) en Van Haersma Buma (Leeuwarden) voegden er onder meer aan toe dat er betere verbindingen in het openbaar vervoer moeten komen tussen de Randstad en de noordelijke en zuidelijke provincies.

Getroffen sectoren

Hamer sprak vandaag ook met vertegenwoordigers van sectoren die door de coronacrisis zijn getroffen. Voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland zei dat ook hij het met de informateur heeft gehad over een herstelplan voor de lange termijn. "Maar we moeten met onze branche eerst het einde van de crisis zien te halen voor we over herstel kunnen praten."

Voorzitter Vonhof van MKB-Nederland pleitte onder meer voor een fonds waaruit het midden- en kleinbedrijf makkelijk geld kan lenen. En hij wil vooral rust: "De eerste tijd geen lastenverzwaringen en allerlei ingrepen."

Directeur De Knoop van "The Travel Club" wil meer aandacht voor kleine reisondernemers die nu niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen. Zij benadrukte dat de reisbranche een van de sectoren is die het meest door de crisis zijn geraakt.

STER reclame