Wim van de Donk ANP

Wim van de Donk is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hij volgt op 1 juni Gerdi Verbeet op, die sinds 1 juni 2016 voorzitter is.

De benoeming van de 59-jarige Van de Donk geldt voor een periode van zes jaar. Hij was tot oktober vorig jaar commissaris van de koning in Noord-Brabant. Dat deed hij sinds 2009. Op dit moment is hij rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University.

In 2008 hield Van de Donk op verzoek van het Nationaal Comité de 5 mei-lezing, waarin hij stelde dat vrijheid verplicht. "De bevrijding was niet alleen een verlossing, maar ook een opdracht: vrijheid moet worden geleerd, ontwikkeld, verdedigd, gedeeld, en dat telkens weer opnieuw."

Drie jaar geleden sprak hij tijdens de presentatie van het lustrumprogramma 75 jaar vrijheid. "75 jaar geleden kwam de bevrijding van buiten. Nu lijkt het nodig bij de herdenking ervan ook eens goed in onze eigen spiegel te kijken. Het heeft er alle schijn van dat de opdracht om onze vrije en democratische samenleving ook voor de komende generaties te behouden vooral een dringende opdracht aan onszelf geworden is."

STER reclame