Een Afghaans meisje met een tolk in een Nederlands kamp in 2006 ANP

Afghaanse tolken die voor Nederland in Afghanistan hebben gewerkt, hebben de speciale aandacht van het kabinet en er zijn er inmiddels ruim 60 met hun gezin overgekomen om een asielprocedure door te lopen. Dat schrijven de ministers Bijleveld (Defensie) en Blok (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zijn veel zorgen over de veiligheid van de tolken. Zo zijn er berichten over tolken die zijn vermoord nadat ze hadden gewerkt voor de internationale coalitie in Afghanistan. Twee jaar geleden werd al bekend dat de bedreigde tolken in principe in aanmerking komen voor asiel in Nederland. Radioprogramma Argos meldde vorig jaar op basis van ingewijden dat ze actief naar Nederland werden gehaald.

De VVD en D66 drongen er gisteren in de Tweede Kamer op aan dat de tolken snel naar Nederland moeten komen nu de risico's nog groter worden door de terugtrekking van buitenlandse militairen uit Afghanistan. Die oproep volgde op een vergelijkbaar verzoek van Nederlandse militairen, die in de Volkskrant benadrukten dat internationale missies niet zonder dit soort tolken kunnen.

'Grote verantwoordelijkheid

Over het aantal vertalers dat nu risico loopt, hun namen en andere informatie over hen, worden uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken gedaan door het kabinet.

De ministers schrijven in hun brief wel dat Nederland een grote verantwoordelijkheid voelt voor deze groep. De ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en de immigratiedienst IND spannen zich daarom in om tolken die aan de vereisten voldoen en dat willen, met hun gezin naar Nederland te halen.

'Vertraging door corona, nu inhaalslag'

"Vanwege de covid-19-pandemie hebben de werkzaamheden in 2020 tijdelijk vertraging opgelopen, omdat er geen vluchten vertrokken uit Afghanistan en de ambassade deels gesloten was", schrijven de ministers. Begin dit jaar is er extra capaciteit vrijgemaakt om de achterstand in te lopen.

Ook tolken voor de huidige Nederlandse missie komen in aanmerking voor de regeling. Wel benadrukken de ministers dat moet worden vastgesteld dat de tolken aan alle voorwaarden voldoen. Zo moet worden aangetoond dat ze daadwerkelijk als tolk hebben gewerkt en dat hun identiteit is vastgesteld. Dat is op de ambassade vaak niet duidelijk, bijvoorbeeld omdat geen documenten worden overlegd.

STER reclame