Afghaanse tolk aan het werk ANP

Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt en die in Afghanistan worden bedreigd, worden naar Nederland gehaald. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van Argos, het radioprogramma van VPRO en Human.

Twee maanden geleden maakte staatssecretaris Broekers-Knol bekend dat deze groep in principe recht op bescherming en asiel in Nederland krijgt. Tot dan toe konden tolken ook al in aanmerking komen voor asiel, maar toen waren de voorwaarden strenger. Sinds december wordt een asielverzoek van een tolk alleen maar afgewezen als hij bijvoorbeeld oorlogsmisdaden heeft gepleegd of als hij in een ander land asiel heeft gevraagd.

Nu wordt dus bekend dat tolken en hun gezinnen niet alleen in aanmerking komen voor asiel, maar dat ze ook actief naar Nederland worden gehaald. Het ministerie van Justitie wil er niets over zeggen.

Veel Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt, zeggen dat ze worden bedreigd. Er zijn ook berichten over tolken die inmiddels zijn vermoord.

STER reclame