Viruswaarheid-voorman Willem Engel (l.) en jurist Jeroen Pols (r.) vorige week in de rechtszaal
NOS NieuwsAangepast

Viruswaarheid verliest rechtszaak: coronamaatregelen kunnen blijven

De coronamaatregelen hoeven niet van tafel, oordeelt de rechtbank in Den Haag in een kort geding dat actiegroep Viruswaarheid had aangespannen. Volgens de rechter is er voldoende wettelijke basis voor de maatregelen.

In het kort geding tegen de staat eiste Viruswaarheid vorige week dat alle coronaregels per direct zouden worden geschrapt, omdat die in strijd zouden zijn met de grondrechten en internationale verdragen. Volgens de actiegroep mogen "crisismaatregelen die leiden tot vergaande inperkingen van grondrechten" alleen onder heel strenge voorwaarden worden genomen. Zo had de staat er officieel de noodtoestand voor moeten uitroepen, aldus Viruswaarheid.

Heel Nederland wordt door de maatregelen "in een detentieregime" gehouden, betoogde de actiegroep in de rechtszaal. Maar volgens de staat ziet Viruswaarheid de ernst van de coronasituatie niet in en leeft de groep "in een andere werkelijkheid". Ook zou het niet nodig zijn om de noodtoestand uit te roepen om de maatregelen te rechtvaardigen.

De Haagse rechtbank gaat daarin mee en stelt: "Er zijn immers slechts in beperkte mate buitengewone bevoegdheden toegepast." Volgens de rechter worden de grond- en mensenrechten nu zelfs beter gewaarborgd dan wanneer de staat de noodtoestand had uitgeroepen.

Avondklokzaak

Het was niet voor het eerst dat Viruswaarheid en de Nederlandse staat tegenover elkaar stonden in de rechtszaal. In februari spande de actiegroep een zaak aan over de avondklok. De rechter gaf Viruswaarheid gelijk en bepaalde dat die maatregel per direct moest worden opgeheven, omdat de avondklok op verkeerde rechtsgronden ingesteld zou zijn.

In hoger beroep veegde het hof die uitspraak van tafel. Volgens het hof was de coronapandemie voldoende aanleiding om de avondklok in te voeren. De maatregel bleef daarom van kracht.

In de uitspraak van vandaag verwijst de Haagse rechtbank meerdere keren naar de eerdere uitspraak van het hof. Volgens de rechter heeft het hof toen de argumenten beoordeeld die Viruswaarheid nu opnieuw heeft aangevoerd. "De rechter ziet geen ruimte om daar nu anders over te oordelen."

Grondrechten

Overigens zou het kort geding waarin de rechter vandaag uitspraak heeft gedaan aanvankelijk ook alleen gaan over de avondklok. Maar omdat die sinds eind april niet meer geldt, greep Viruswaarheid de zaak aan om het afschaffen van alle coronamaatregelen te eisen. "De bezwaren tegen de avondklok gelden voor alle coronaregels die grondrechten en vrijheden inperken", zei Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols daarover.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl