NOS Nieuws

Steeds vaker datalekken bij grote bedrijven

Bij grote bedrijven lekt bedrijfsgevoelige informatie steeds vaker uit. Dat valt op te maken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over ICT-gebruik van bedrijven. Bedrijven met meer dan 250 werknemers hebben relatief het meest te maken met datalekken.

Uit de Cybersecuritymonitor van het CBS komt naar voren dat in 2019 een kwart van die bedrijven te maken kreeg met een datalek dat veroorzaakt was door het eigen personeel. In 2016 was dat nog 17 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers die per ongeluk een USB-stick verliezen.

Ook werden grote bedrijven iets vaker door cybercriminelen belaagd. In 2019 ging het in totaal om 8 procent van de bedrijven, in 2016 was dat nog 6 procent. Wel is het aantal incidenten door datavernietiging of uitval van ICT-systemen bij grote bedrijven flink afgenomen.

Gezondheidszorg en ICT

Volgens het CBS gaat het vooral intern bij de gezondheidszorg en de ICT-sector nogal eens mis. In 2019 meldde 7 procent van de bedrijven in de zorg een datalek. Het merendeel van de meldingen kwam door fouten van het eigen personeel.

Grote bedrijven in de zorg zijn zichzelf wel beter gaan beschermen tegen cyberaanvallen van buitenaf. Zo nam de uitval van ICT-systemen na een hack af van 23 procent in 2016 naar 11 procent in 2019.

Bij kleine ondernemingen komen datalekken minder vaak voor. Ongeveer 2 procent van de bedrijven met 2 tot 10 werknemers zei in 2019 daarmee te maken te hebben gehad. Dat percentage is de laatste jaren min of meer gelijk gebleven, constateert het CBS.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl