Den Haan en Nagel bij de voordracht van de nieuwe lijsttrekker in augustus
NOS Nieuws

Evaluatie 'ruziepartij' 50Plus uitgelekt: zo denkt Den Haan over het bestuur

Ongeveer anderhalve week geleden haalde het bestuur van 50Plus uit naar partijleider Liane den Haan, vandaag wordt duidelijk hoe kamp-Den Haan erover denkt. "We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd en hebben ons soms zelfs fysiek ziek gevoeld van de partijcultuur binnen 50Plus en het feit dat daar niets aan wordt gedaan", schrijven Den Haan en twee medewerkers in een interne evaluatie van de verkiezingscampagne die in handen is van de NOS.

De verkiezingscampagne verliep desastreus voor de partij, die van vier zetels naar één zetel ging. Volgens de evaluatie ging het al mis kort nadat Den Haan als lijsttrekker was voorgedragen in augustus. Toenmalig Tweede Kamerlid en kandidaat-lijsttrekker Corrie van Brenk laat zich negatief uit over de nieuwe voorvrouw en senator Martin van Rooijen steunt Van Brenk. "Het bestuur intervenieert niet; ook niet als Liane vraagt om hulp."

Manipuleren en schreeuwen

Nadat Den Haan in oktober nipt is gekozen tot lijsttrekker, blijft ze gebrekkige steun ervaren van het bestuur onder leiding van Jan Nagel. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van het partijprogramma: "De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam", aldus de reconstructie.

Den Haan schrijft ook over een incident bij een digitale ledenvergadering in december, waarbij de lijsttrekker "na lang aandringen" 2 minuten spreektijd krijgt om de kandidatenlijst in te leiden. "Zij vraagt iets meer tijd en dat ontaardt in schreeuwen van Jan Nagel. (...) Behoorlijk overstuur kort Den Haan haar toespraak in."

Een blauwtje

Verder gaat de reconstructie in op het conflict over het pensioenstandpunt tussen Den Haan en de nummer 3 op de lijst, Ellen Verkoelen. Ook andere partijprominenten staan daarin tegenover de nieuwe partijleider en dat conflict loopt kort voor de verkiezingen hoog op.

"Het campagneteam verneemt dat een aantal mensen binnen 50Plus de campagne in de laatste weken voor de verkiezingen wil saboteren. Met als doel dat 50Plus nul zetels haalt bij de verkiezingen", is te lezen in de reconstructie. Het bestuur grijpt weer niet in, schrijft Den Haan. Al het gehakketak leidt er uiteindelijk toe dat een Whatsappgroep van de 50Plus-kandidaten wordt opgeheven.

Rond die tijd verliest Den Haan ook de steun van vice-voorzitter Gerard van Hooft, schrijft kamp-Den Haan. "Hij is nu mordicus tegen haar en zet zich actief in om haar uit de partij te werken. Werkelijke reden: de vice-voorzitter heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker." Jan Nagel zegt daarover dat er sprake was van "meer dan vriendschap", maar dat de meningen verschillen over wie wie aan de kant heeft gezet.

Jan Nagel verwijst in zijn reactie op de reconstructie verder naar de nieuwsbrief van het bestuur van anderhalve week geleden. Daarin staat dat juist Den Haan "een volstrekt onwerkbare situatie veroorzaakt". Zo heeft zij volgens het bestuur op eigen houtje het AOW-standpunt van de partij aangepast, wilde ze eigenhandig de kandidatenlijst vaststellen en weigerde ze de ruzie met Verkoelen bij te leggen.

Zaterdag ledenvergadering

Nagel is het over een ding wel eens met kamp-Den Haan, namelijk dat de ellende al rond haar voordracht begon. "Ze heeft vooraf in een groot aantal gesprekken laten weten zich thuis te voelen bij het programma van 50Plus", zegt de voorzitter. "En dat bleek daarna toch anders te liggen."

Komende zaterdag moet een nieuw hoofdbestuur worden gekozen door de leden van 50Plus. Het huidige bestuur min Jan Nagel heeft zich gekandideerd. Volgens Den Haan zijn deze bestuurders "onderdeel en debet" aan een "zeer ongezonde, ziekmakende partijcultuur".

In haar evaluatie trekt Den Haan de conclusie dat 50Plus vooral bekendstaat als "ruziepartij". De vraag is nu wat ze doet, mocht zaterdag het huidige bestuur (grotendeels) worden herkozen. Haar woordvoerder laat weten dat ze zich pas na de uitslag van de ledenvergadering "zal beraden". Maar het bestuur weet meer en citeert uit een mail van Den Haan aan hen: "Het mag duidelijk zijn dat ik onder geen beding met het door zichzelf voorgedragen bestuur zal gaan samenwerken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl