Een patiënt op de intensive care van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven Rob Engelaar

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7830 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 515 meer dan gisteren, maar gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests juist. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 7354 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een afname van 11 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor.

NOS

2706 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen is de situatie nog niet aan het verbeteren. Het afgelopen etmaal nam de bezetting heel licht toe. Er werden dus meer coropatiënten opgenomen dan er werden ontslagen of overleden.

Er liggen nu 2706 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2704), van wie 807 op de IC (gisteren: 813), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ook het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen daalde de voorbije zeven dagen niet ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Dat deden de IC-opnames wel, met 8,5 procent.

Eerder adviseerde het Outbreak Management Team het kabinet deze week af te wachten om te zien of beide cijfers met 10 procent zouden afnamen. Alleen in dat geval zou er versoepeld kunnen worden. Het kabinet besloot echter sommige maatregelen vooruitlopend daarop woensdag al te laten ingaan.

NOS

22 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden 22 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er ook 22. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 19 doden per dag, tegen 21 doden per dag een week eerder.

Halverwege februari stierven er nog zo'n 60 mensen per dag aan corona. De toegenomen vaccinatie van Nederlanders in de hoogste leeftijdsgroepen heeft de officiële sterftecijfers doen dalen.

NOS

Vaccinaties

In de strijd tegen het coronavirus werden gisteren naar schatting van het ministerie van Volksgezondheid een kleine 95.000 prikken gezet. Het totaal staat nu op 5,3 miljoen, na een bijstelling naar beneden van de schattingen deze week.

Het gaat bij deze cijfers om het aantal gezette prikken, niet het aantal gevaccineerden. Het aantal volledig gevaccineerden ligt flink lager, omdat van de meeste vaccins twee prikken nodig zijn.

NOS

Opvallend genoeg nemen de besmettingen in de verpleeghuizen weer licht toe. Er zijn nu 175 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 167.

STER reclame