EPA

Bijwerkingencentrum Lareb wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar een mogelijk verband tussen diepveneuze trombose, longembolie en inentingen met het coronavaccin van AstraZeneca. Het aantal meldingen over deze klachten is bij mensen die met AstraZeneca zijn gevaccineerd anderhalf keer hoger dan verwacht.

Diepveneuze trombose is een verstopping in dieper gelegen aderen, meestal in een been. Een longembolie is een verstopping in een longslagader.

AstraZeneca werd eerder in verband gebracht met een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Op advies van de Gezondheidsraad besloot het kabinet daarom om 60-minners niet meer met AstraZeneca in te enten.

Misschien extra alert

De meldingen die Lareb nu rapporteert, gaan over trombose zonder een laag aantal bloedplaatjes. Door de aandacht voor de eerdere klachten zijn medici misschien extra alert en heeft dit de motivatie verhoogd om het vermoeden van bijwerkingen te melden, zegt het Lareb.

Het Lareb analyseerde tot en met 14 april 399 meldingen van trombose en embolieën op bijna vier miljoen vaccinaties. 150 daarvan kwamen van de circa 1 miljoen mensen die met AstraZeneca waren gevaccineerd, de andere van de ongeveer 3 miljoen mensen die het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna kregen toegediend.

Op basis van de meldingen kan het Lareb geen conclusies trekken. Daarvoor zijn onzekerheden, zoals mogelijk niet gemelde klachten, te groot.

Veel onzekerheden

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wijst op de onzekerheden rondom de meldingen. Zo is het onduidelijk hoe vaak deze vormen van trombose in de samenleving voorkomen. Het CBG ziet geen duidelijke patronen die wijzen op ernstige bijwerkingen en wil ook meer onderzoek om de betrouwbaarheid van de uitkomsten te verbeteren.

STER reclame