Demonstrerende toeslagouders in februari
NOS Nieuws

'Compensatieregeling toeslagenaffaire kan nog lang na-etteren in rechtszaal'

Wetenschappers en advocaten verwachten dat de Catshuisregeling nog lang kan na-etteren in de rechtszaal. Ze hekelen vooral dat gedupeerden van de toeslagaffaire geen bezwaar kunnen maken als ze (tijdelijk) afgewezen zijn voor de compensatieregeling. Hierdoor grijpt een deel van de gedupeerden mogelijk naast de 30.000 euro die in december werd beloofd om tegemoet te komen aan hun leed.

Trouw berichtte vanochtend dat ook juristen van de Belastingdienst zelf op grote schaal opstappen, omdat de dienst de bezwaarclausule uit de afwijsbrief heeft weggelaten. Eerder werd al bekend dat honderden gedupeerden onterecht te horen hebben gekregen dat ze niet in aanmerking komen voor de regeling, die voor 1 mei zou worden uitbetaald.

"De Catshuisregeling zit heel slecht in elkaar. Dat komt omdat het onder te hoge druk is opgesteld. Er is niet gekeken naar wat de slachtoffers nodig hebben", zegt Janet van de Bunt, lector Toegankelijkheid van het Recht bij de Hogeschool Inholland.

Terug naar de tekentafel

Van de Bunt, gespecialiseerd in schadefondsen, voorspelde het falen van de Catshuisregeling al weken geleden in een opiniestuk in NRC. Volgende week publiceert ze een artikel in een vakblad voor juristen waarin ze uiteenzet wat er allemaal juridisch krom is aan de regeling. "Ze moeten opnieuw beginnen met de Catshuisregeling. Er staat geen enkel criterium in waarop je wordt afgewezen."

Als dat niet gebeurt voorspelt Van de Bunt dat afgewezen gedupeerden kansloos zijn bij de rechter. "Als een rechter dit gaat toetsen zal deze waarschijnlijk een afwijzing moeten handhaven."

'Geen besluit'

Volgens het ministerie is een bezwaar nu niet nodig omdat om een tijdelijke afwijzing gaat. Gedupeerden zouden later bij een tweede controle alsnog in aanmerking kunnen komen voor de beloofde 30.000 euro. Het zou dus niet gaan om een zogeheten 'besluit', waarbij het wettelijk verplicht is om een mogelijkheid tot bezwaar te bieden.

De eigen juristen van de Belastingdienst zeggen dat het juist wel een officieel besluit is, schrijft Trouw. Ouders moeten dus in bezwaar kunnen gaan. Maar de leiding van de Belastingdienst zou ondanks die waarschuwingen toch hebben besloten dat het geen besluit mocht heten, en dat er daarom geen bezwaarclausule in de brief zou hoeven.

"Of iets een besluit is bepaalt de staatssecretaris niet, dat bepaalt de wet", zegt ook advocaat Marc van Hoof. "Alles wijst erop dat dit een besluit is." Van Hoof vreest dat door het ontbreken van de bezwaarclausule de gedupeerden op een later moment ook kansloos zijn in de rechtbank. "Wettelijk moeten mensen binnen 6 weken bezwaar maken. Anders zegt de rechter 'u bent te laat' en kijkt de rechter inhoudelijk niet meer naar het bezwaar." De eerste afwijsbrieven kwamen al begin april bij mensen binnen.

#SamenSterker

Onder de slogan #SamenSterker organiseert gedupeerde Lynn Woodrow komende zaterdag een online informatiebijeenkomst voor andere gedupeerden. Een onderdeel daarvan is het schrijven van een bezwaarschrift. Na fikse vertraging door fouten bij de Belastingdienst heeft Woodrow zelf inmiddels te horen gekregen dat ze morgen gecompenseerd wordt.

Toch is ze niet blij. Ze zit in een app-groep met dertig andere ouders die wel zijn afgewezen voor de regeling. Allemaal onterecht, volgens Woodrow. Om dit soort ouders te helpen met bezwaar aantekenen organiseert ze de bijeenkomst. Inmiddels zijn er ruim 350 mensen lid van de Facebookgroep van het evenement. "Mensen kunnen mij mailen met vragen waar onze jurist dan naar kan kijken. Ik doe dit vooral om rust te creëren onder de ouders."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl