Heckrunderen werden zonder vergunning afgeschoten ANP

De provincie Flevoland heeft een fout rond het afschieten van heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaardersplassen hersteld. De papieren om de dieren af te schieten zijn inmiddels in orde, zo laat het college van Gedeputeerden Staten weten.

Partijen in Provinciale Staten van Flevoland hadden het college om opheldering gevraagd, nadat bleek dat voor het afschot geen vergunning was verleend. Het afgelopen half jaar zijn tientallen heckrunderen afgeschoten en enkele zieke of oude konikpaarden.

De provincie had voor het afschieten een aparte opdracht moeten verlenen aan Staatsbosbeheer, maar uit documenten van de Omgevingsdienst OFGV bleek dat dat niet was gebeurd. Staatsbosbeheer was daardoor in overtreding toen het de dieren afmaakte.

Toen dat duidelijk werd, legde de provincie het afschieten stil. Inmiddels is het papierwerk geregeld, meldt Omroep Flevoland. Het afschieten van de dieren is nodig om het aantal grote grazers naar beneden te brengen of om zieke dieren uit hun lijden te verlossen.

STER reclame