Waarnemend commissaris van de koning in Limburg Johan Remkes ANP

Waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes (VVD) van Limburg heeft een stokje gestoken voor de mogelijke verkoop van grond aan de ontslagen IKL-directeur en oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen.

In een brief aan Gedeputeerde Staten stelt Remkes dat "hangende de onderzoeken naar de handelwijze van de heer Vrehen in bredere zin er geen onomkeerbare besluiten zullen worden genomen voor zover het de verkoop van gronden aan particulieren betreft."

Remkes reageert met zijn ingreep op een artikel in NRC, meldt 1Limburg. Strekking van het artikel is dat Vrehen zich als adviseur van de provincie zou willen bevoordelen bij een grondtransactie.

Eigen tuin

Vrehen was in 2019 door de provincie Limburg ingehuurd om een aantal informatieavonden te leiden over de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar en de verbreding van de A2. Als voorzitter van de buurtplatformen van omwonenden van de A2 moest hij dorpen en buurtschappen bij het project betrekken.

Daarnaast is hij in opdracht van de provincie ook betrokken bij het invullen van de wettelijke natuurcompensatie in het gebied. Vrehen was in die tijd voorzitter van de stichting IKL (behoud en ontwikkeling van het landschap van Limburg) en van de Stichting Landschapspark Susteren.

Het was de bedoeling dat als compensatie van de bouwplannen landbouwgrond zou worden omgevormd tot "groene entree" en deels aan de omwonenden zou worden verkocht ter uitbreiding van hun tuinen. Vrehen was een van die omwonenden.

Uit onderzoek van NRC blijkt nu dat deze belangenverstrengeling door Herman Vrehen in de grondkwestie bij ambtenaren niet bekend was. Een woordvoerder van de provincie noemt deze gang van zaken "niet acceptabel".

Volgens de krant zou Vrehen ook in 2008 al eens hebben geprobeerd zijn tuin uit te breiden.

STER reclame