Johan Remkes
NOS NieuwsAangepast

Johan Remkes (VVD) waarnemend gouverneur in Limburg

VVD'er Johan Remkes wordt waarnemend commissaris van de koning in Limburg, of zoals het in die provincie wordt genoemd gouverneur. De regering benoemt hem als voorlopige opvolger van Theo Bovens. Minister Ollongren heeft Remkes opgedragen te werken aan herstel van de bestuurlijke verhoudingen in Limburg.

Het hele dagelijks bestuur van de provincie stapte vorige week op naar aanleiding van een subsidieschandaal rond CDA'er Herman Vrehen. Die was directeur van een natuurstichting die tonnen aan subsidie kreeg van de provincie.

Motie van wantrouwen

Vrehen sluisde dat geld door naar bedrijven die opdrachten uitvoerden voor de stichting. Omdat de provincie het liet gebeuren, werd een motie van wantrouwen ingediend, maar het college hield de eer aan zichzelf nog voordat die in stemming kwam.

De gedeputeerden vertrokken vorige week direct. Gouverneur Bovens zei toen dat hij ook weggaat, maar dat hij aanblijft tot er een opvolger is benoemd. Gisteren kondigde hij aan dat hij toch niet langer wil aanblijven.

Volgens Bovens is het "vrijwel onmogelijk om zowel de vertrekkende gouverneur te zijn als de gouverneur die gelijktijdig in zijn eentje het college van Gedeputeerde Staten vormt in afwachting van een nieuw college".

Vicepremier, commissaris en burgemeester

Remkes heeft een lange staat van dienst in bestuurlijk Nederland. Hij was onder meer vicepremier, Tweede Kamerlid en commissaris van de koning in Noord-Holland. Na zijn pensionering als commissaris was hij ook waarnemend burgemeester van Den Haag. Verder was hij voorzitter van commissies die de stikstofproblematiek en het parlementaire stelsel onderzochten.

Snel nieuwe gedeputeerden

Zijn benoeming gaat maandag in en geldt totdat er een nieuwe commissaris is benoemd. Ollongren praatte vandaag in Maastricht met Provinciale Staten over de situatie. Ze vindt het belangrijk dat de Staten "zo spoedig als verantwoord mogelijk nieuwe gedeputeerden benoemen, zodat de provincie weer slagvaardig bestuurd kan worden".

De minister heeft Remkes gevraagd bij de vorming van een nieuwe coalitie in Limburg een "actieve, zo niet regisserende rol" te vervullen. "De maatschappelijke opgaven zijn te groot en vragen om een volwaardig provinciebestuur", staat in haar opdracht aan hem.

Risicoanalyse

Volgens de minister is voor het nieuwe bestuur ook een 'zakencollege' mogelijk, met een lossere band met Provinciale Staten. Ollongren wijst nadrukkelijk op de mogelijkheid om gedeputeerden van buiten de politiek en / of van buiten de provincie te benoemen.

De nieuwe collegeleden moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen tonen en ze worden aan een 'risicoanalyse integriteit' onderworpen. "Bijzondere aandacht zou daarbij naar hun vorige functie en eventuele nevenfuncties moeten uitgaan. Dit met het oog op de schijn van belangenverstrengeling", schrijft Ollongren. Ze pleit verder voor een omslag in de bestuurscultuur in Limburg, "in het bijzonder het integritreitsbesef". Volgens haar zijn het imago van de provincie en het aanzien van het openbaar bestuur geschonden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl