Een fietsongeluk in Apeldoorn
NOS Nieuws

Organisaties: miljarden extra nodig om verkeer veiliger te maken

Het kabinet moet meer doen om het aantal verkeersdoden omlaag te brengen, vindt een samenwerkingsverband van 36 organisaties, zoals de ANWB, TNO, Veilig Verkeer Nederland, de Bovag en de RAI Vereniging.

Ze willen onder meer dat het nieuwe kabinet meer geld uittrekt voor fietspaden. Ook moet er wat hen betreft meer worden gecontroleerd op het gebruik van telefoons achter het stuur. Verder moeten er maatregelen worden genomen om het verkeer veiliger voor ouderen te maken. "We weten ook wat er nodig is om fietspaden veiliger te maken voor ouderen: voldoende breed, veilige randen en bermen, geen obstakels, geen scheuren, geen gladheid."

De coalitie vindt het onacceptabel dat er in het Nederlandse verkeer iedere dag twee mensen overlijden en 58 mensen ernstig gewond raken. "Verkeersongevallen zorgen jaarlijks niet alleen voor onnoemelijk menselijk leed maar ook voor hoge maatschappelijke kosten", schrijven de organisaties in een manifest.

Voor de uitvoering van de plannen is volgens het manifest de komende dertig jaar zeker 12 miljard euro extra nodig.

Te vrijblijvend

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vielen er vorig jaar 610 verkeersdoden in Nederland, iets minder dan in 2019. De organisaties vinden dat aantal te hoog, ook omdat er door de coronamaatregelen een stuk minder verkeer op de weg was. Jaarlijks raken gemiddeld 21.000 mensen ernstig gewond in het verkeer.

In de huidige plannen voor verkeersveiligheid wordt gestreefd naar nul verkeersdoden in 2050. De organisaties vinden die plannen te vrijblijvend en vragen concrete doelen van het nieuwe kabinet.

"Bijvoorbeeld door te bepalen dat fietsers in 2030 nergens de rijbaan hoeven te delen met gemotoriseerd verkeer dat daar 50 km per uur mag, auto's die na 2025 zijn gebouwd te voorzien van veiligheidssystemen en elk dodelijk ongeval te onderzoeken", schrijven de organisaties.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl