Nationaal Archief/Hans Peters
NOS Nieuws

RMS wil Zuid-Molukse vlag terug die mariniers bij kaping De Punt meenamen

De regering van de niet-officieel erkende Republiek der Zuid-Molukken (RMS) wil de Zuid-Molukse vlag terug die in 1977 op de gekaapte trein bij De Punt hing. Dat schrijft RMS-president John Wattilete in een brief aan demissionair premier Rutte.

Een groep Zuid-Molukkers kaapte in 1977 de intercity Assen-Groningen en zette hem stil bij de Drentse plaats De Punt. Ze namen tientallen passagiers in gijzeling en eisten de vrijlating van medestanders en dat de Nederlandse regering zich zou inzetten voor een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek.

Op verzoek van de kapers gaf een bemiddelaar van de RMS hun een Zuid-Molukse vlag in bruikleen. Die werd op de trein geplaatst. Bijna een week later bestormden mariniers de trein, waarbij twee passagiers en zes kapers omkwamen. De vlag ligt volgens Wattilete nu in het Mariniersmuseum in Rotterdam.

Het spreekt voor zich dat de RMS-vlag niet thuishoort in het Mariniersmuseum, schrijft Wattilete. "De vlag dient te worden gerestitueerd aan de rechtmatige eigenaar, te weten de Republiek der Zuid-Molukken."

Graf Chris Soumokil

In dezelfde brief vraagt Wattilete de Nederlandse regering om alsnog bij Indonesië na te gaan waar Chris Soumokil begraven ligt. Deze tweede president van de RMS werd in 1966 door het Indonesische leger geëxecuteerd. De plaats van zijn graf is tot op de dag van vandaag geheim.

"De naaste familieleden van mr. dr. Soumokil - zijn echtgenote en zoon - maar óók het Zuid-Molukse volk hebben het recht te weten waar hij begraven is", schrijft Wattilete.

In 2010 spande de RMS voorafgaand aan een staatsbezoek van de toenmalige Indonesische president Yudhoyono een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Wattilete wilde de president laten oppakken, omdat hij RMS-aanhangers zou hebben laten opsluiten en martelen.

De landsadvocaat heeft toen toegezegd dat de Nederlandse regering "de kwestie van de laatste rustplaats" ter sprake zou brengen, zegt Wattilete. Het staatsbezoek ging uiteindelijk niet door, omdat Yudhoyono het kort geding als een belediging en miskenning van de nationale trots van Indonesië opvatte.

Schadevergoeding

Bij het gerechtshof in Den Haag loopt een hoger beroep van nabestaanden van omgekomen treinkapers van De Punt. Ze vinden dat de kapers moedwillig zijn geëxecuteerd en willen een schadevergoeding van de staat.

De rechtbank oordeelde in 2018 dat de staat niet verantwoordelijk is voor hun dood.

Bekijk de video hieronder voor een terugblik op de treinkaping in 1977:

Terugblik op Molukse treinkaping bij De Punt in 1977

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl