NOS Nieuws

Kinderen zouden veel beter kunnen rekenen, zegt inspectie

  • Laura Steenbeeke

    redacteur Binnenland

  • Laura Steenbeeke

    redacteur Binnenland

Nog veel te weinig leerlingen halen aan het einde van hun basisschooltijd het streefniveau voor rekenen. De Onderwijsinspectie ziet dat er een groep leerlingen is die beter zou kunnen, maar dat het rekenonderwijs niet goed genoeg op hen is afgestemd.

De bedoeling is dat twee derde van de leerlingen aan het einde van hun basisschooltijd het streefniveau '1S' behaalt. Maar dat niveau bereikt in de praktijk maar een derde van de leerlingen in het reguliere basisonderwijs en amper 2 procent in het speciaal basisonderwijs.

Te weinig aandacht en verkeerd niveau

In het rapport Peil Rekenen en Wiskunde noemt de Onderwijsinspectie mogelijke oorzaken. Zo gaat er in de klas vaak meer aandacht naar de kinderen die net niet kunnen meekomen, dan naar de leerlingen die de lesstof sneller onder de knie hebben. Dat leidt ertoe dat die laatste groep kinderen mogelijk minder uit hun rekentalenten kan halen.

Ook streven basisscholen vaak onterecht een lager niveau na, namelijk het niveau 1F in plaats van 1S: "Het is niet bij iedere leerkracht bekend dat er naar het niveau 1S dient te worden toegewerkt", schrijft de Onderwijsinspectie. Bovendien zijn de lesmethodes ook niet altijd even adequaat.

Het onderzoek van de inspectie is in het voorjaar van 2019 uitgevoerd. Dat onderzoek laat, net als internationaal onderzoek, zien dat, ondanks dat het streefniveau niet wordt gehaald, Nederlandse groep 6-leerlingen wel iets beter zijn gaan rekenen dan voorheen.

Of die beperkte groei doorzet is nog maar de vraag, want in 2020 volgde de coronacrisis. De gevolgen daarvan zijn nog niet in dit inspectierapport te zien. Maar de eerste resultaten van andere onderzoeksinstellingen stemmen niet positief: het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs ziet dat leerlingen bij rekenen in de eerste lockdown 16 procent minder leergroei dan normaal doormaken.

Rekencoördinator aanstellen en beter opleiden

In het rapport worden ook verbeterpunten voor het rekenonderwijs genoemd, om meer leerlingen dus het streefniveau 1S te laten behalen. Zo zou iedere school een rekencoördinator moeten hebben, die minimaal 1 dag per week tijd heeft om bijvoorbeeld interne opleidingen te organiseren. Ook zou op de pabo meer aandacht moeten komen voor het verzorgen van goed rekenonderwijs.

In de politiek bestaat al jaren grote bezorgdheid over het rekenniveau van Nederlandse leerlingen. Minister Slob komt nog met een reactie op het nieuwe inspectierapport. Hij zei eerder al dat hij bekend gaat maken "wat er nodig is om alle leerlingen een blijvende en stevige basis in taal en rekenen te geven".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl