NOS Nieuws

Rekenwerk op basisschool beter, meisjes blijven achter

Nederlandse leerlingen in groep 6 zijn beter gaan rekenen. In natuuronderwijs zijn ze op hetzelfde niveau gebleven als vier jaar geleden en scoren de leerlingen gemiddeld. Jongens zijn nog steeds betere rekenaars dan meisjes. En leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, zijn minder goed in rekenen en in natuuronderwijs. Dit staat in het internationale TIMSS-onderzoek dat sinds 1995 iedere vier jaar wordt gehouden. Naar het taalniveau is niet gekeken.

In het onderzoek wordt het niveau van exacte vakken van kinderen tussen 10 en 14 jaar in een groot aantal landen gemeten en vergeleken. Nederlandse leerlingen in groep 6 scoren niet slechter dan de Vlaamse leerlingen.

Nederland staat ook hoger op de lijst dan Denemarken, Duitsland, Zweden en Frankrijk. Alleen Engelse kinderen rekenen aanmerkelijk beter. Internationaal staat Singapore op 1 en de Filipijnen helemaal onderaan.

Werkdruk

Minister Slob van Onderwijs is blij met de resultaten van het onderzoek, dat voor de corona-uitbraak is gedaan. "Ik ben blij dat het basisonderwijs erin slaagt om de resultaten van leerlingen op een hoog peil te houden, ondanks moeilijke omstandigheden als gevolg van een tekort aan personeel en de werkdruk die leraren ervaren."

Nederlandse meisjes halen slechtere resultaten bij de afgelegde rekentoets. En die trends is in alle landen te zien. "Meisjes presteren niet alleen minder goed in rekenen, maar hebben ook minder zelfvertrouwen in hun rekenvaardigheid", schrijven de onderzoekers. Naar het taalniveau is niet gekeken.

Verklaring

De thuistaal heeft ook grote invloed op hun rekenvaardigheden en op het niveau van natuur. "Een verklaring kan zijn dat hun leesvaardigheid vaak ook minder goed is", zegt het ministerie. Veel sommen worden tegenwoordig ook met woorden omschreven.

In de politiek bestaat al jaren grote bezorgdheid over het rekenniveau van Nederlandse leerlingen. Kritiek is er vooral op de grote nadruk op 'talige' sommen en het hanteren van uiteenlopende rekenmethoden.

Stevige basis

komend voorjaar komt de Inspectie van het Onderwijs nog met een eigen onderzoek naar het rekenonderwijs en schrijfvaardigheid. Minister Slob maakt dan bekend "wat er nodig is om alle leerlingen een blijvende en stevige basis in taal en rekenen te geven", schrijft hij nu aan de Tweede Kamer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl