AP-voorzitter Wolfsen (r) overhandigt een rapport over de toeslagenaffaire aan staatssecretaris Van Huffelen ANP

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn vorig jaar 25.590 klachten over privacyschending binnengekomen. Dat is acht procent minder dan in 2019, toen de privacywaakhond een explosieve groei noteerde. Toch spreekt de AP van een "zorgwekkend groot aantal" klachten in 2020.

Als burgers vinden dat hun privacy is geschonden, kunnen ze een klacht indienen bij de AP. Die besluit dan of er een onderzoek moet komen en of de instantie die in de fout is gegaan een boete moet betalen.

Een groot deel van de klachten ging over de Belastingdienst. "Ons onderzoek begon met een melding van iemand die zei: 'Ik heb het gevoel dat ik op het verkeerde lijstje sta.' Toen wij daar onderzoek naar deden, bleek dat de Belastingdienst persoonsgegevens op een discriminerende manier verwerkte. Die klacht was het topje van een ijsberg", zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tienduizenden slachtoffers toeslagenaffaire

De Belastingdienst maakte zich op grote schaal schuldig aan discriminatie, blijkt uit de toeslagenaffaire. Tienduizenden mensen werden vanwege hun (buitenlandse) achternaam op een zwarte lijst gezet en onterecht als fraudeur aangemerkt. De AP tikte de Belastingdienst al eerder op de vingers.

Wolfsen vindt het aantal klachten dat vorig jaar bij de AP is binnengekomen zorgwekkend hoog. "Zo'n cijfer is natuurlijk abstract, maar de verhalen daarachter zijn pijnlijk concreet", zegt hij. "Achter elke klacht kan een drama schuilen, met per geval vele slachtoffers."

Een deel van de klachten had vorig jaar te maken met het coronavirus. Zo waren er meldingen over werkgevers die de temperatuur van werknemers opnamen of coronatesten afnamen bij werknemers.

Wachtlijst door personeelstekort

De AP legde vorig jaar ook boetes op. Onder meer aan het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het OLVG had de medische dossiers niet goed beveiligd en het BKR vroeg ten onrechte geld als mensen hun digitaal dossier wilden bekijken.

Ook werd een boete gegeven aan een bedrijf dat onrechtmatig vingerafdrukken van zijn personeel verwerkte voor tijdregistratie.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nog een hele lijst met klachten die nog onderzocht moeten worden, maar kampt met een personeelstekort. "We hebben nu een wachtrij van ongeveer 10.000 mensen", zegt voorzitter Wolfsen in het NOS Radio 1 Journaal. "Bij ons werken 180 mensen, maar uit onderzoek blijkt dat we werk hebben voor 470 mensen."

STER reclame