AFP

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die in het afgelopen half jaar corona hebben gehad, één in plaats van twee prikken te geven. Verder zegt de Gezondheidsraad dat het vaccin van AstraZeneca ook geschikt is voor 65-plussers.

Dit advies komt er op verzoek van demissionair minister De Jonge, die de beschikbare vaccins optimaal wil inzetten. Later besluit hij of hij het advies overneemt.

Sterke immuunrespons

Volgens de Gezondheidsraad volstaat één dosis bij mensen die maximaal zes maanden geleden besmet zijn geraakt omdat een infectie bij vrijwel iedereen tot een sterke immuunrespons leidt, waardoor mensen antistoffen opbouwen. Eén vaccindosis lijkt voorlopig genoeg om goed beschermd te zijn.

Deskundigen verwachten dat de immuniteit die iemand met covid-19 opbouwt, ten minste een half jaar aanhoudt. En volgens de Gezondheidsraad is uit recent onderzoek gebleken dat iemand die besmet is geweest, veel meer antistoffen produceert na de eerste prik dan iemand die geen infectie heeft doorgemaakt.

Overigens kan niet iedereen die covid-19 doormaakte met één prik toe. Volgens de raad moeten mensen die ernstige problemen met hun immuunsysteem hebben wel twee keer worden geprikt. Als voorbeelden noemen ze mensen die in de laatste vijf jaar zijn gediagnosticeerd met bloedkanker, die nierdialyse ondergaan of een orgaantransplantatie ondergingen.

Vergelijkbaar met BioNTech/Pfizer

Verder zegt de Gezondheidsraad dus dat het AstraZeneca-vaccin ook kan worden gebruikt voor mensen van 65 jaar en ouder. Eerder adviseerde de raad om AstraZeneca alleen in te zetten bij jongere mensen, maar uit nieuw onderzoek is gebleken dat het bij 65-plussers ook goed werkt. Buurlanden België en Duitsland besloten eerder om het ook aan die groep te geven.

Het coronavaccin wordt nu ingezet voor de leeftijdsgroep tussen 60 en 65 en mensen met zwaar overgewicht, het syndroom van Down of een neurologische aandoening die de ademhaling bemoeilijkt.

Volgens de Gezondheidsraad lijkt de werkzaamheid van het AstraZeneca-vaccin in de oudste leeftijdsgroep tegen ziekenhuisopnames vergelijkbaar met die van het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Ook benadrukt de Gezondheidsraad opnieuw dat het belangrijk is om zo snel mogelijk alle ouderen van oud naar jong te vaccineren. Wat het voor de vaccinatiestrategie betekent dat het AstraZeneca nu ook voor de alleroudsten kan worden ingezet, is nog niet bekend.

Tweede prik uitstellen

Minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad ook om een advies gevraagd over het uitstellen of afzien van de tweede prik voor iedereen, maar dat vindt de raad geen goed idee. "Dat kan namelijk leiden tot onvoldoende bescherming. En onvoldoende bescherming kan leiden tot ziekte en tot het ontstaan en verspreiden van virusvarianten."

STER reclame