NOS Nieuws

ING krijgt boete van 3 miljoen euro in Frankrijk

De Franse bankentoezichthouder legt de Franse tak van ING een boete op van 3 miljoen euro. De bank had de controlemechanismes voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering niet op orde, blijkt uit documenten van de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

De ACPR begon het onderzoek naar ING op 5 september 2018, een dag na de megaboete voor de bank in Nederland. ING moest hier 775 miljoen euro betalen omdat er niet werd ingegrepen, terwijl klanten honderden miljoenen witwasten.

Uit het onderzoek in Frankrijk komen geen concrete gevallen van witwassen naar voren. Wel blijkt dat de bank niet bijhield of klanten "politiek prominente personen" waren. Dat moet wel omdat bij deze klanten het risico op corruptie of omkoping hoger is.

Ook hield de bank onvoldoende rekening met de extra risico's bij bedrijven of ondernemers uit onder meer de autobranche en de vastgoedbranche, terwijl er volgens de ACPR extra kans op witwassen is deze sectoren.

Verdacht geld

"De overtredingen waarvoor ING in Frankrijk een sanctie opgelegd heeft gekregen, dateren van meer dan twee jaar geleden", benadrukt de Franse dochteronderneming van de bank in een reactie op de boete. "Alle noodzakelijke corrigerende maatregelen zijn getroffen."

In 2019 tikte ook de Italiaanse toezichthouder ING al op de vingers omdat de bank tekortschoot bij de controles op witwassen. In september vonden journalisten bovendien uit dat zowel de Poolse als de Belgische tak van de bank jarenlang een rol speelden in het wegsluizen van verdacht geld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl