In 2019 protesteerden jeugdzorgmedewerkers in Den Haag tegen geldgebrek en werkdruk. Sociale taken zoals jeugdzorg leveren gemeentes de grootste tekorten op.
NOS Nieuws

'Een derde van gemeenten verkeert in geldnood'

Bijna een derde van de Nederlandse gemeenten slaagde er niet in om voor 2021 de begroting sluitend te krijgen. Dat meldt NRC. De krant onderzocht alle 336 toezichtbrieven die provincies stuurden, in reactie op door de gemeenten ingediende begrotingen. Daaruit blijkt dat 120 gemeenten dit jaar in geldnood zitten.

Twaalf gemeenten staan zelfs onder curatele van de provincie, omdat ze tot 2024 geen enkel begrotingsjaar sluitend kunnen krijgen. Dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Zij moeten de komende maanden een herstelplan inleveren. Negentien gemeenten werden niet onderzocht, omdat die net zijn gefuseerd of dat binnenkort gaan doen.

'Op een gegeven moment houdt het op'

Het geldgebrek wordt vooral veroorzaakt door sociale taken zoals jeugdzorg en bijstand, die sinds 2015 de verantwoordelijkheid zijn van gemeenten. Die decentralisatie ging doorgaans ook gepaard met een bezuiniging. Door de coronacrisis zijn de problemen het afgelopen jaar alleen maar groter geworden.

Ook veel van de 216 gemeenten die niet in acute geldnood zitten, hebben stevig moeten snijden in de voorzieningen, belastingen moeten verhogen of reserves moeten aanspreken, zeggen provinciale bronnen tegen de krant. De Groningse gedeputeerde IJzebrand Rijzebol zegt: "Op een gegeven moment houdt het op. Dan is het weerstandsvermogen verdwenen of kunnen ze geen enkele tegenvaller meer hebben. Driekwart van de gemeenten is dat uur genaderd."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl