Eindexamens ANP

Het kabinet komt naar verwachting eind deze week met meer duidelijkheid over de centrale eindexamens, zo maakte minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) eerder bekend. Vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs, krijgen examenleerlingen wat Slob betreft langer de tijd voor hun examens én een extra herkansing.

En al zijn middelbare scholen ook nu open voor examenkandidaten; menig leerling heeft zorgen over die laatste belangrijke toetsen. We vroegen vier van hen hoe ze ervoor staan, ruim drie maanden voordat de centrale examens beginnen. En wat kan er eventueel worden gedaan om ze te helpen?

Tom Kuijpers Eigen foto

Tom Kuijpers (17, vwo), Stedelijk Gymnasium Nijmegen

"Ik heb samen met Pleun Lagerberg een brief geschreven aan minister Slob, waarin we vragen om inhoudelijke aanpassingen te doen aan de eindexamen. Ook zijn we om die brief te ondersteunen een petitie gestart. Die is inmiddels ruim 40.000 keer ondertekend. We maken ons echt zorgen over de kans op slagen van leerlingen en de examenstress.

Ik maak me voor mezelf niet zo'n zorgen of ik ga slagen, maar er zijn heel veel mensen die met de situatie worstelen. Bijvoorbeeld als ze thuis niet goed lessen kunnen volgen. Het is ook moeilijk om individueel te leren. Nu is er wel fysiek les op school. Alle stof is wel behandeld, maar alleen vluchtig besproken.

In theorie is alles dus behandeld, maar de stof van het einde van het vijfde jaar en het begin van jaar zes is beperkt gebleven. Er is wel een mogelijkheid om je in te schrijven om stof die nog niet behandeld is hebt tot je te nemen, maar meestal worden die momenten door docenten ingezet om eerdere achterstanden in te halen.

Het lijkt mij beter om te kijken naar stofvermindering. Als bij een vak alles is behandeld, dan is het niet nodig om het eindexamen aan te passen. Bij andere vakken, zoals wiskunde, lijkt het ons beter om in te zoomen en niet alles te behandelen. Doordat we globaal getoetst zijn in de schoolexamens, krijg je toch een goed beeld van hoe iemand er voor staat.

Ik snap dat niet iedereen kan slagen, maar met dat Slob zegt dat sommige leerlingen zullen blijven zitten is het voor mij niet afgedaan. Een minister kan aardig wat veranderen en ik vind dat Slob daarom ook meer met de leerlingen moet meedenken."

Sibren Wagenaar Eigen foto

Sibren Wagenaar (16, vmbo-tl), Stedelijk Daltoncollege Alkmaar

"Ik sta er goed voor, dus zelfs als de eindexamens niet door zouden gaan zou ik het wel redden, denk ik. Bij mij op school heb ik de laatste tijd gewoon fysieke lessen gehad, met uitzondering van wat online lessen de afgelopen dagen door problemen met het winterweer.

Het was wel lastig toen we vorig jaar niet naar school konden, maar ik denk dat het belangrijkste is dat je zorgt dat je alles bij blijft houden, ook. Het ligt echt aan jezelf. ik heb zelf veel gegamed met twee vrienden van me. Ikzelf en één van die vrienden bleven wel ons huiswerk doen, de andere vriend niet. En die staat er nu slecht voor. Veel mensen bij mij op school hebben daar last van gehad."

Lot Rijsdijk eigen foto

Lot Rijsdijk (17, vwo), Nieuw Lyceum Bilthoven

"Door de lockdown merk je wel dat je achterloopt en stress hebt over stof die nog niet behandeld is. Ik merk bij mij op school dat sommige leerlingen echt hopen dat de eindexamens helemaal niet doorgaan. Anderen hopen daar juist wel op, om zo vakken waar ze onvoldoende voor staan te kunnen ophalen.

De examens verschuiven zou een optie kunnen zijn, maar dan moeten er nog steeds aanpassingen zijn, wat mij betreft. Als je bij sommige vakken de basis mist, dan is het heel moeilijk om al die nieuwe stof in korte tijd tot je te nemen.

Je kiest in vierde klas een vakkenpakket. Dat zijn meestal moeilijkere vakken waar je een goede basis voor nodig hebt, die nu ontbreekt. Het zou een optie kunnen zijn om de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde op landelijk niveau te toetsen, maar dat je voor je gekozen vakken meer tijd krijgt."

June van der Mark Eigen foto

June van der Mark (15, vmbo-tl), Segbroekcollege Den Haag

Ik heb vorig jaar veel gemist in de lockdown, maar denk toch dat ik geen enorme achterstanden heb opgelopen. Ik denk dat het zwaarder gaat worden, maar ook dat ik er wel klaar voor ben. Veel vrienden hopen dat het examen niet doorgaat, omdat ze echt zware achterstanden hebben lopen.

Het gaat dan ook om een half jaar stof, dat is lastig om in te halen. Al merk ik ook dat mensen zelf minder gemotiveerd waren in de lockdown, Ik hoop zelf wel dat de landelijke eindexamens doorgaan. Ik zou het jammer vinden als je eindlijst wordt bepaald door de schoolexamens, want je werkt juist een paar jaar naar dat eindexamen toe.

Als ik minister Slob iets zou mogen vragen, dan zou het zijn waarom leraren niet meteen gevaccineerd zijn. Er zijn bij mij docenten ziek geworden en er vielen lessen uit.

Ik blijf hierna nog even doorleren. Ik zit op een topsportschool en doe waterpolo op een hoog niveau. Maar ik weet nog niet wat ik later wil worden. Ik word straks 16 en vind het best snel om daar nu een keuze in te maken. Daarom wil ik hierna nog twee jaar havo gaan doen om daar goed over na te denken. En dan natuurlijk het liefst op school en niet vanuit huis.

STER reclame