NOS Nieuws

Personeel Belastingdienst: 'Neem het aub eens voor ons op'

Personeel van de Belastingdienst voelt zich in de steek gelaten door de ambtelijke top van het ministerie van Financiën en door de staatssecretarissen. Medewerkers voelen zich weggezet als zondebok voor de kinderopvangtoeslagaffaire.

Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van interne chatberichten binnen de organisatie. Zoals een ambtenaar het formuleert: 'De wederzijdse frustratie tussen politieke en ambtelijke top klotst tegen de plinten'.

Ouders slachtoffer

In de kinderopvangtoeslagaffaire zijn veel ouders door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur bestempeld, waardoor ze in de problemen kwamen. Ze moesten toeslagen terugbetalen en kregen boetes.

Een parlementaire commissie oordeelde eerder dat er bij de uitvoering van de toeslagen zoveel nadruk lag op efficiëntie en het tegengaan van fraude, dat de individuele situaties van ouders gedeeltelijk of geheel werden genegeerd.

Druk op ambtenaren

Die druk om efficiënter te worden is van bovenaf opgelegd. Zo beschrijft de commissie in het verslag dat er uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte I een flinke bezuiniging op de Belastingdienst volgde, waarvan een groot deel moest worden bereikt door versobering en efficiënter werken. "De druk op de toeslagenmachine neemt daardoor verder toe."

"We moeten wel aantallen en correcties scoren in een zo kort mogelijk tijdsbestek met een onmogelijk systeem, waarin je nagenoeg geen fatsoenlijk rapport kan produceren", aldus een ambtenaar in een van de chatberichten die het FD heeft gelezen.

Hoeveel messen krijgen we nog in de rug gestoken

medewerker Belastingdienst in een intern chatbericht

Na een overleg van de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen met de Tweede Kamer deze week waarin gesproken werd over fraudeopsporing en etnisch profileren door de dienst, zegt een ander: "En weer wordt er een bak met bagger over ons uitgestort."

Ambtenaren voelen een grote afstand tussen het deel van de Belastingdienst waar het beleid gemaakt wordt en de werkvloer, schrijft het FD. Werknemers op de werkvloer voldoen ondanks interne en externe verstoringen, hoge werkdruk en gebrekkige middelen aan alle prestatie-eisen, aldus de krant.

"Ik denk: hoeveel messen krijgen we nog in de rug gestoken. Hoever worden we nog afgebrand door de politiek", schrijft een medewerker. "Neem het nu aub eens een keer op voor jullie personeel. Wij verdienen dat!" schrijft een ander, in een oproep aan de top van de dienst, vakbonden en de staatssecretarissen.

Reactie staatssecretarissen

"Als de organisatie waar je werkt onder vuur ligt, heeft dat enorme impact - zeker als jouw werk helemaal niets te maken heeft met de problemen", zeggen de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in een reactie tegen de krant.

"Niemand zal ontkennen dat de Belastingdienst (en de Dienst Toeslagen) met problemen kampt. Die gaan we oplossen, zodat de medewerkers die het elke dag weer mogelijk maken om belasting te innen en toeslagen uit te keren, met vertrouwen hun werk kunnen blijven doen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl