Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ANP

In de Tweede Kamer is onbegrip en irritatie over de manier waarom minister De Jonge heeft gereageerd op het GGD-lek van privé-gegevens van mensen die op corona zijn getest. De meeste oppositiepartijen vinden dat de minister met "teveel bravoure" en "te nonchalant" heeft gereageerd op het lek dat vorige week in de publiciteit kwam.

De oppositiepartijen en regeringspartij D66 vinden dat De Jonge ook in het vragenuurtje in de Tweede Kamer vorige week verkeerde informatie heeft gegeven. Hij sprak daar over screenshots, maar het bleek te gaan om een groot datalek. De Jonge zei toen ook dat er goed gecontroleerd werd, maar het bleek om steekproeven te gaan.

"Als het fout gaat, geef dat dan gewoon toe", zei SP-Kamerlid Hijink tijdens het debat vandaag in de Tweede Kamer. "De minister is gretig in het claimen van succes, maar heeft moeite met het toegeven van fouten."

Onzin

"De minister heeft de zaak gebagatelliseerd,", stelt fractievoorzitter Van Brenk van 50Plus, die vindt dat de minister problemen "wegbluft". "De Kamer is op een verkeerde wijze geïnformeerd en de minister heeft met overtuiging onzin verteld", zegt partijleider Azarkan van Denk. De PvdA snapt dat er in een crisissituatie fouten worden gemaakt. "Maar de minister heeft te nonchalant en met te veel bravoure gereageerd", stelt PvdA-Kamerlid Kuiken.

Kamerleden hekelen 'bravoure' minister De Jonge rond GGD-datalek

Veel partijen zijn kritisch dat er niets is gedaan met interne waarschuwingssignalen van GGD-medewerkers. Die waren er al in de zomer. "Waarom kwamen die signalen niet binnen? Waarom liet de minister dit gebeuren?", vraagt D66-Kamerlid Verhoeven. De oppositiepartijen nemen de zaak hoog op, ze vrezen dat het draagvlak voor het testbeleid afneemt. Geteste mensen zijn misschien bang om benaderd te worden door criminelen. "Dit ondermijnt het vertrouwen van burgers", aldus SGP-leider Van der Staaij.

Over de voeten

De Kamer wil dat de privacy in de toekomst beter wordt beschermd, maar vindt niet dat minister De Jonge nu moet opstappen. Alleen oppositiepartijen Denk en Forum maken de minister persoonlijke verwijten. "Het is de zoveelste blunder. We hebben een andere minister nodig", zei FvD-leider Baudet. "Nederland verdient een betere minister", stelde Azarkan. De PvdA adviseert De Jonge alleen wat taken af te stoten. "Loopt het hem niet gewoon over de schoenen?"

Regeringspartij VVD is kritisch dat de screening van GGD-medewerkers en de systemen nog niet zijn verbeterd, terwijl er al lang wordt gewaarschuwd voor deze zwakke plekken bij deze organisatie. De VVD vindt het vooral de verantwoordelijkheid van de GGD en niet van De Jonge om de beveiliging te verbeteren. Ook het CDA wil van de GGD weten waarom daar niets is gedaan met de signalen.

Minister de Jonge geeft vanaf 13.45 uur antwoord op de vragen uit de Tweede Kamer.

STER reclame