Minister De Jonge ANP

Meer maatregelen, meer regionale speelruimte en vooral meer duidelijkheid. Het demissionaire kabinet heeft een nieuwe routekaart opgesteld, waarmee het perspectief in de coronacrisis wil bieden.

De kaart laat zien welke maatregelen gelden per zogenoemd risiconiveau. "We snakken allemaal naar zekerheid, naar een duidelijk plan", zei premier Rutte in de persconferentie over de stand van zaken in de coronacrisis. Met de routekaart "kunnen we laten zien welke richting het opgaat", zei hij.

Nachtclubs blijven gesloten

In oktober presenteerde het kabinet de eerste versie van de routekaart. In december werd bekend dat er aan een nieuwe versie werd gewerkt. In vergelijking met de eerste versie zijn op de nieuwe kaart de vier risiconiveau's hetzelfde gebleven: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.

Wel staan er meer maatregelen onder die niveaus. "Zodat een versoepeling niet voor meer besmettingen zorgt", schrijft het kabinet bij de kaart. Zo geldt in alle fases een alcoholverbod in het openbaar van middernacht tot 06.00 uur en blijven nachtclubs en discotheken gesloten.

Overleggen over risiconiveaus

Voor het bepalen van risiconiveau's gaan GGD's, veiligheidsregio's en het Rijk wekelijks overleggen over de stand van zaken rond de verspreiding van het virus. De minister beslist vervolgens over het niveau.

Aanscherpingen of versoepelingen worden landelijk vastgesteld, maar kunnen regionaal van elkaar verschillen afhankelijk van het aantal besmettingen in een veiligheidsregio.

Er geldt een nationale aanpak als de situatie in drie of meer regio's als "ernstig" of zoals op dit moment "zeer ernstig" bestempeld is. Zo moet voorkomen worden dat het aantal besmettingen verder oploopt en de druk op de zorg toeneemt. Nieuwe maatregelen worden in grote stappen genomen, zei demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) op de persconferentie. "De weg terug gaat in kleine stapjes."

Kaart voor bestuurders

Naast de reguliere routekaart voor het publiek is er ook een kaart voor bestuurders gemaakt, met daarin meer informatie over onder meer wanneer welk risiconiveau geldt.

Voor het laagste risiconiveau (waakzaam) zijn bijvoorbeeld minder dan 35 positieve tests onder 100.000 inwoners per regio per week vereist. Het hoogste niveau (zeer ernstig) geldt bij meer dan 250 positieve tests. Ook zijn er per risiconiveau richtlijnen voor het aantal IC- en ziekenhuisopnames.

Het kabinet benadrukt dat de routekaart ieder moment kan worden aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals een nieuwe variant van het virus. "Deze routekaart biedt houvast, maar dit is niet de laatste versie", zei De Jonge.

STER reclame