Zogenoemde 'niet essentiële winkels' hebben de deuren moeten sluiten ANP

De Tweede Kamer vindt het goed dat er opnieuw 7,6 miljard euro wordt uitgetrokken om het coronasteunpakket te verruimen. Maar het is niet voldoende, zeiden veel partijen in een debat dat de hele dag duurde. Er zijn nog te veel ondernemers die tussen de wal en het schip vallen en dreigen te bezwijken.

Aan het einde van de dag liggen er 38 voorstellen om nog iets extra's te doen voor ondernemers die door corona in de financiële problemen komen. Het kabinet heeft de meeste ontraden, omdat ze moeilijk uitvoerbaar zijn.

"We hebben bewust gekeken naar generieke maatregelen", zei minister Van 't Wout van Economische Zaken, "omdat die als voordeel hebben dat je ze snel kunt uitvoeren. Maar dat betekent dat er altijd specifieke gevallen zijn, voor wie ze niet gelden."

Hypotheek

Hij voegde daaraan toe dat het kabinet genereus is. "Het is niet Schraalhans is keukenmeester. Er lag al een pakket van 60 miljard en daar komt nu nog eens ruim 7 miljard bij." Maar dat is wel allemaal belastinggeld, benadrukt hij, dat je niet eindeloos kunt blijven uitgeven.

SP, GroenLinks en de PvdA willen dat de partnertoets wordt geschrapt uit de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers. Doordat er wordt gekeken naar het inkomen van de partner, komen veel ondernemers niet voor deze Tozo in aanmerking. En dat betekent bijvoorbeeld dat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen.

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zei het schrappen van de toets niet van gemeenten te kunnen vragen. Zij moeten de regeling uitvoeren en kunnen wat hem betreft niet op allerlei uitzonderingen toezien. "We vragen al heel veel van gemeenten. Als we nog meer vragen in de uitvoering, komen ze echt in de problemen."

Verhuurders

Oppositiepartij GroenLinks en regeringspartij VVD vonden elkaar in een voorstel om met verhuurders van panden af te spreken dat zij in coronatijd niet de volle huursom vragen van winkels en bedrijven die gesloten zijn.

Van 't Wout staat achter die wens, maar zei als overheid niks af te kunnen dwingen. "Tegen de tijd dat we dit juridisch geregeld hebben, zijn we allemaal gevaccineerd." Wel moedigde hij huurders aan om naar de rechter te stappen als een verhuurder de volle mep vraagt. "Uit de jurisprudentie blijkt dat dit tot huurverlaging moet leiden."

VVD, D66, CDA en ChristenUnie dienden een motie in om de startersregeling te verruimen. Nu moet je op 19 december 2019 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd zijn. De drie regeringspartijen willen dat dit vervroegd wordt naar 30 september 2019, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Deze motie is niet ontraden.

Coronaverlof

Het ging in het debat ook nog over het coronaverlof voor ouders die thuiswerken en thuisonderwijs aan de kinderen moeten combineren. "Die ouders worden knettergek", zeiden meerdere Kamerleden. Koolmees zei dat de drie ministers die aanwezig waren (behalve hij en Van 't Wout ook Hoekstra van Financiën) zich als drie jonge vaders goed beseffen dat het veel kunst- en vliegwerk vereist om de boel draaiende te houden.

Ze hebben heel goed gekeken naar een speciale verlofregeling, maar zien geen mogelijkheden om die op te zetten omdat dit te veel maatwerk vereist. Ze zeggen te hopen dat de scholen zo snel mogelijk weer opengaan. GroenLinks-Kamerlid Smeulders vraagt het kabinet om, als dat niet zo is, nog een ultieme poging te doen om met de sociale partners iets voor de thuiswerkende ouders te bedenken.

De Kamer stemt dinsdag over de moties.

STER reclame